תיאורית ה- Connectivism: תיאורית הידע הדינאמי המקושר בין אנשים

התיאוריה של קישוריות אנושית בחינוך מתוקשב שפותחה על ידי החוקר הקנדי George Siemens זוכה לאחרונה להתעניינות רבה והוא מוזמן לכנסים בינלאומיים באירופה ובאוסטרליה כדי לשאת את דבריו ולהציג את התפיסה של Connectivism. לאחרונה, נערך עם George Siemens ראיון מעניין באוסטרליה שם הוזמן לשאת דברים בכינוס הארצי ליישומי תקשוב בחינוך. Siemens הסביר כי הוא החל לגבש את תיאורית connectivism בעקבות תסכולו מהוראה בכיתת הלימוד וגם מחוסר הרלבנטיות של התיאוריות הפדגוגיות הקיימות לסביבה המתוקשבת הדינאמית המתפתחת כיום בבתי הספר.

הלומדים כיום חשופים לכמויות עצומות של מידע (המידע מכפיל את עצמו כל 18 חודשים כיום) והתיאוריות הפדגוגיות הקיימות לא נותנות מענה לבעיה זו. לכן, יש חשיבות רבה ליצירת הקשרים המסתעפים בין הלומדים לבין עצמם. אנו בעצם "מתחילים לאחסן חלק מהידע המצטבר אצל עמיתים ללימודים או עמיתים לעבודה ". בעידן של עודף מידע אנו לומדים בעצם על ידי יצירת קשר בין אנשים ויצירת משמעות, זה בעצם מצב של למידה הכרתית מבוזרת (distributed cognition) ההולכת ומסתעפת מבחינת הקשרים. חלק נכבד מן הידע נוצר כיום ע"י אינטראקציה בין אנשים, אם זה אינטראקציה במרחב הכיתה, המעבדה או אינטראקציה בין אנשים באינטרנט ותיאורית ה- Connectivism מנסה לגשר בין עידן עומס המידע ובין סביבות הלמידה. הלמידה המתוקשבת כיום עוסקת בעיקר בהעברה ובשינוע תכנים, אך צריכים בו-זמנית לטפל בהעברת התכנים וגם ליצור דיאלוג בין הלומדים והמלמדים. יש ליצור גם אינטגרציה בין הלמידה ובין מיומנויות חיים שהלומד יזדקק להם גם בעתיד. הלמידה הטובה ביותר נוצרת כיום כאשר מתנהל רב-שיח בין הלומדים ולכן טכנולוגיות באינטרנט המעודדת רב-שיח בין הלומדים ויצירת תכנים עצמית (כגון בלוגים ומרחבי למידה מקושרים) הם נדבכי יסוד בתיאורית ה- Connectivism ההולכת וכובשת לה מאמינים במערכות החינוך בעולם.

המאמר המלא של תיאורית ה- Connectivism

הבלוג של George Siemens המוקדש לתיאורית ה- Connectivism

מבוא לתפיסת הידע המקושר, An Introduction to Connective Knowledge

הראיון שנערך עם ג'ורג סימנס


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לטכנולוגיה ישנם צדדים טובים ורעים כמו בכל דבר.
  לדעתי בסופו של דבר השימוש של הטכנולוגיה בחינוך היא נכונה אבל צריכה להיות במידה מועטה יותר מאשר היא משומשת כהיום ולעודד יותר שיח אנושי חיוני ומלמד.

  פורסמה ב 20/10/2020 ע״י עופר אברה

  לטכנולוגיה ישנם צדדים טובים ורעים כמו בכל דבר.
  לדעתי בסופו של דבר השימוש של הטכנולוגיה בתוך מערכת החינוך היא נכונה אבל צריכה להיות במידה מועטה יותר מאשר היא משומשת היום ולעודד יותר שיח אנושי מלמד וחיוני יותר.

  פורסמה ב 20/10/2020 ע״י עופר אברה
  מה דעתך?
yyya