תיאורית העומס הקוגניטיבי והשלכותיה על תכנון למידה מתוקשבת

מאת: John Sweller

John Sweller, Cognitive Load Theory and E-Learning , Artificial Intelligence in Education - Lecture Notes in Computer Science, 2011, , 5-6,

התיאוריה של עומס קוגניטיבי בלמידה מורכבת משני נדבכים עיקריים: צבירת מידע פיסיולוגית ועיבוד מידע קוגניטיבי שהיא ביסודה פעולה תרבותית של התמודדות עם קליטת מידע ותכנים. מתיאוריה זו משתמעים שני מבנים הרלבנטיים ללמידה מתוקשבת ותכנון הוראה מתוקשבת: זיכרון פעיל והתמודדות עם המטלה מבחינת זיכרון ארוך טווח. הנחת היסוד של תיאורית העומס הקוגניטיבי היא שזיכרון פעיל של הלומד במהלך התמודדות עם מטלה הוא משאב קוגניטיבי מוגבל יחסית ולכן יש לתכנן הן המטלה הלימודית ואת המטלה הלימודית המקוונת בהתאם.

יתרה מזו, יש לתכנן את המטלה הלימודית כך שתישאר יותר בזיכרון לטווח ארוך של הלומד ורק מקצתה תישאר בזיכרון הפעיל קצר המועד. בעת תכנון למידה מקוונת יש לבצע מבחינה טכנולוגית כמה וכמה פעולות אשר יש בהם כדי להקל על זיכרון הטווח הארוך של הלומד, כגון : השמעת קריינות של המטלה או התכנים במקביל להצגת המטלה בטקסטים באתר הקורס או הצגת תמונות מסוימות הקשורות לחומרי הלמידה. השילובים הנכונים של מדיות שונות במהלך הלמידה המקוונת באתר הקורס יש בהם כדי להשפיע על התמודדות עם עומס קוגניטיבי ואנשי הלמידה המתוקשבת צריכים להיות מודעים וערים לכך.

לתקציר המאמר

ראה גם :
עומס קוגניטיבי על תלמידי תיכון בסביבות למידה מתוקשבות

התיאוריה הפסיכולוגית של עומס קוגניטיבי (cognitive load theory) והשלכותיה להוראה 

התמודדות עם עומס קוגניטיבי בקורסים מתוקשבים: חומרי למידה מקוונים מול חומרי למידה מודפסים


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  יש לתת את האפשרות לעבד נתונים שנקלטו לתלמיד באוםן המתוקשב,ואז לבקש מטלות ביצוע.

  פורסמה ב 19/06/2022 ע״י יהודית יפרח

  מסכימה עם הנאמר

  פורסמה ב 19/06/2022 ע״י יהודית יפרח

  אכן יש מצבים בהם העומס הקוגנטיבי הוא בבחינת הפסד לתלמיד ויש להיות עירניים לכך.

  פורסמה ב 19/06/2022 ע״י יהודית יפרח
  מה דעתך?
yyya