תיאוריות של חיזוק והעצמת המורה המתחיל בשנתו הראשונה

מאת: He Ye
מקור וקרדיט :
 
He, Ye. Strength-Based Mentoring in Pre-Service Teacher Education: A Literature Review, Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, v17 n3 p263-275 August  2009.
 
על מנת לתמוך במורים מתחילים המלמדים בשנה ראשונה יש צורך לנקוט בשורה של אמצעים מבחינת הנחייה, תמיכה ועידוד הן כדי לחזק את המוטיבציה של המורים המתחילים והן כדי להוות להניח מצע של תמיכה להתמודדות עם ההוראה המורכבת בכיתה. המאמר הנוכחי סוקר שורה של מודלים לתמיכה, לחיזוק ולהעצמה של מורים מתחילים. בסקירת הספרות המשולבת במאמר מתוארים המודלים התיאורטיים השונים שיש בהם כדי לתמוך ולחזק את המורה המתחיל במהלך התמודדותו בשנה ראשונה בכיתה.
 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya