תיאוריות למידה והמרצים לביולוגיה במכללות בארה"ב

מאת: Christa Bass

Bass, Christa . "Learning Theories & Their Application to Science Instruction for Adults," The American Biology Teacher 74. 6 (Aug 2012): 387-390.

לטענת כותבת המאמר, המרצים למדעים בכלל ולביולוגיה בפרט במכללות ובאוניברסיטאות בארה"ב בקיאים אמנם, היטב בחומרי הלמידה ובתחום המקצועי אותו הם מלמדים , אך אינם מכירים מקרוב את שיטות ההוראה שהתפתחו בתחומי הפדגוגיה. על מנת להפוך למורים בעלי יכולת והשראה עליהם להכיר תיאוריות של למידה בתחומי הכשרת המבוגרים ולמידה עצמית (מכוונות ללמידה עצמית) . ע"י חשיפת המרצים לביולוגיה לתיאוריות למידה עדכניות ניתן לשפר ולהשביח את איכות ההוראה והלמידה במכללות בארה"ב.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya