תיאוריה מספר אחת של פרקינס

מפתחות האתר: ד"ר ציפורה שויצקי, חגית נגה, דפנה רסלר, ד"ר נלי וולף
צוותי הפיתוח המתוקשבים של מכון מופ"ת

לדעת פרקינס רק הוראה שכוללת חשיבה פעילה תפתח אצל הלומד עצמאות ויצירתיות, שיובילו אותו ללמידה יעילה.
לדעתו על הכיתה להפוך לסביבה, שבה התלמיד יכול לפתח "חשיבה מסדר גבוה" כלומר: עיסוק פעיל של הלומד באיסוף, בהרחבה,
בשחזור, בפירוש, בהערכה, בהעברה ובהסקת מסקנות. לדעת פרקינס, בכל רמה של ידע יש צורך לנתח את החומר החדש ולחשוב היכן למקם אותו בתוך ההקשר של הידע הישן.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  מצגת או המאמר "תיאוריה מס' 1" של פרקינס .הדף לא בנמצא

  פורסמה ב 19/11/2004 ע״י דפנה דינרמן

  אתר זה פותח במסגרת צוותי הפיתוח המתוקשבים במכון מופ"תמפתחות האתר הן: ד"ר ציפורה שויצקי, חגית נגה, דפנה רסלר, ד"ר נלי וולף

  פורסמה ב 03/01/2005 ע״י יצחק רסלר

  הקישור למצגת ושמות המפתחות עודכנו. תודה.

  פורסמה ב 05/01/2005 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya