תחרות בין -צוותית מקוונת בשיפוט עמיתים כאסטרטגיית הוראה בחינוך הגבוה

ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2012 : האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, (י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר, י' קלמן ,עורכים, )  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2012

דן כהן -וקס
מכון טכנולוגי חולון

מיקי רונן
מכון טכנולוגי חולון

רונן המר
מכון טכנולוגי חולון

מילות מפתח: תחרות בין-צוותית, חינוך גבוה, למידה שיתופית בסיוע מחשב, הערכת עמיתים, עמדות סטודנטים


המחקר עוסק בתחרויות בין-צוותיות מקוונות בשיפוט עמיתים שהתקיימו במסגרת לימודים במכללה. בתחרויות סטודנטים הגישו תוצרים דיגיטליים.

ניהול התחרויות נתמך על ידי סביבה מקוונת שמיועדת לתכנון וניהול פעילויות שיתופיות מקוונות. כיוון שתחרויות בין-צוותיות בשיפוט עמיתים הינן יעילות במיוחד בקידום הלמידה, ולמרות זאת, כמעט ולא נעשה בהן שימוש בחינוך הגבוה – מטרת המחקר היתה להתחקות אחרי התחושות של סטודנטים כלפי חווית הלמידה, בנסיבות הייחודיות הללו, שבפוטנציה עשויה להיות כרוכה
בלחץ רב. המחקר התבצע עם מדגם של 85 סטודנטים לתואר ראשון בשני קורסים שונים. נמצא מתאם גבוה בין הערכות העמיתים להערכות המרצה.

סטודנטים דיווחו שהם נתנו אמון בהערכות הללו, ללא קשר לציון אותו הם קבלו מעמיתיהם. רוב הסטודנטים התייחסו בצורה חיובית לתחרויות בשיפוט עמיתים וטענו שהן שיפרו את הביצועים שלהם. יתר על כן, נמצא מתאם בין רמת הלחץ עליה דיווחו הסטודנטים לבין השקעת מאמץ-יתר בפיתוח התוצרים. הסטודנטים גם האמינו שכתוצאה מכך, איכות התוצרים עלתה.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מאמר מעניין מאוד, מראה כיצד שיפוט של עמיתים אינו מרתיע, אלא מקדם.

    פורסמה ב 30/04/2023 ע״י זהבה אהרוני
    מה דעתך?
yyya