תחושת הקהילה של הגננות, איכות ההוראה שלהן והישגי השפה והאוריינות של הילדים

מאת: Ying Guo
מקור וקרדיט:

Ying Guo; Joan N. Kaderavek; Shayne B. Piasta; Laura M. Justice; Anita McGinty. "Preschool Teachers' Sense of Community, Instructional Quality, and Children's Language and Literacy Gains", Early Education & Development, Volume 22, Issue 2, 2011, Pages 206 – 233.
המחקר הנוכחי בדק את הקשרים בין תחושת הקהילה של 75 גננות ואיכות ההוראה שלהן של השפה והאוריינות בכיתה לבין הישגיהם של 398 ילדים מבחינת אוצר מלים וידע של מושגים במהלך שנת הלימודים. התוצאות של המודל הליניארי ההיררכי הראו שאיכות הוראת השפה והאוריינות של המורים ניבאה באופן משמעותי את הישגי הילדים בידע של מושגים.
כמו כן, התוצאות של המודל הליניארי היררכי חשפו אינטראקציות משמעותיות בין תחושת הקהילה של הגננות, איכות ההוראה של שפה ואוריינות וההישגים מבחינת ידע של מושגים ואוצר מלים. רמות גבוהות יותר של תחושת הקהילה של המורים קושרו להישגים גבוהים יותר של אוצר מלים וידע של מושגים אצל ילדים כאשר הילדים שהו בכיתות שבהן הייתה איכות גבוהה יותר של הוראת שפה ואוריינות.

תחושת קהילה ומאפייני המורה/בית הספר

התוצאות מעבודה זו מראות שקיימים קשרים משמעותיים בין מאפייני המורה, המשתנים הארגוניים של בית הספר ותחושת הקהילה אצל המורים. החוקרים מצאו ש-(א) השכלת המורה (תואר ראשון לעומת מורה חסר תואר ראשון) ו-(ב) מספר שנות ההוראה בגן היו בעל קשר חיובי לרמת הקולגיאליות הנתפסת של המורים. הקשר המשמעותי בין השכלת המורה לבין תחושת הקולגיאליות של המורים תומך בחשיבות הפוטנציאלית של השכלת המורה לתחושת הקהילה של המורים ויש לכך השלכות לגבי משיכה של מורים איכותיים לגיל הרך ושמירתם במקצוע. תוצאות המחקר הנוכחי מציעות ששנות הכשרה נוספות עשויות להוביל לתעסוקה המקום עבודה בעל משאבים רבים יותר ו/או מורה בעל הכשרה גדולה יותר עשוי לדחוף לשיתוף פעולה פעיל.
המחברים מצאו שניסיון הוראה בגן ילדים קושר בצורה חיובית לרמת הקולגיאליות הנתפסת של המורים. לעומת זאת, ניסיון הוראה בגן חובה קושר באופן שלילי לתחושת הקולגיאליות ולהשפעה של הגננות. אולם לא נמצא קשר בין הקולגיאליות של המורה לבין סה"כ שנות ההוראה.
הקשר החיובי בין תחושת הקולגיאליות של המורים וניסיון ההוראה בגן ילדים מציע שכאשר למורים יש הזדמנויות לעבוד בבתי ספר יסודיים ויש להם נגישות גדולה יותר לעמיתים, הסביבה היא זו שמקילה על קשרים ועל מיומנויות מקצועיים שיתופיים (Vecchiotti, 2003). בהתאם לכך, ייתכן ובתי הספר יפיקו תועלת מבניית קהילות למידה רפלקטיביות שיקלו על יצירת אינטראקציות מוגברות בין מורים (Le Cornu & Ewing, 2008).
לסיכום, הנתונים מדגישים את החשיבות של סביבת בית הספר או שיפור תחושת הקהילה אצל מורים בגן חובה. ליצירת סביבת עבודה בגן ילדים הדומה יותר לסביבת העבודה בבית הספר היסודי יש פוטנציאל להגביר את תחושת הקהילה אצל המורים. סביר שתחושת הקהילה אצל מורים בגן חובה תגבר על-ידי מתן נגישות למורים עמיתים ועל-ידי עידוד שיתוף פעולה מקצועי.
מחקר זה מצא אינטראקציות משמעותיות בין תחושת הקהילה של מורים ואיכות ההוראה של שפה ואוריינות לניבוי של הישגי הילדים בשפה ואוריינות. במיוחד, ציונים גבוהים יותר של קולגיאליות של המורים-יחד עם איכות הוראה גבוהה יותר של שפה ואוריינות- קושרו עם הישגים גבוהים יותר ברמת אוצר המלים אצל הילדים. בדומה, ציונים גבוהים יותר של השפעת המורים  קושרו עם הישגי הילדים בכיתות בעלות איכות גבוהה בלבד של הוראה בשפה ואוריינות. ולהיפך, ילדים הצליחו פחות באוצר מלים ומושגים בכיתות שבהן הייתה הוראה באיכות נמוכה של שפה ואוריינות, אפילו כאשר המורים דיווחו על רמות גבוהות של קולגיאליות והשפעה.

לסיכום
פרקטיקה או מדיניות: הממצאים מדגישים את החשיבות הן של הערכת איכות ההוראה לגבי שפה ואוריינות והן את תחושת הקהילה אצל המורים כאשר שוקלים חינוך לגיל הרך באיכות גבוהה.
המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya