תחושות של למידה משמעותית והשלכותיהן לחינוך ולהכשרת מורים

אמנון גלסנר , " תחושות של למידה משמעותית והשלכותיהן לחינוך ולהכשרת מורים,  כתב העת המקוון לקסי-קיי, ינואר 2014 , גיליון מס' 1.

מאת : ד"ר אמנון גלסנר

הסקירה של ד"ר אמנון גלסנר עוסקת בלמידה משמעותית ותחושת הערך שהיא יוצרת אצל הלומד. כדי שזו תתרחש על הלומד לגלותה בכוחות עצמו, כאשר תפקידו של המורה/המנחה לאפשר סביבת למידה ולסייע לשם כך בפיתוח ההנעה אצל הלומד תוך התנסות ופעילות.

לסקירה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?