תוכנית לשיפור מערכת החינוך בישראל

 
תוכנית מקיפה לשיפור מערכת החינוך בארץ אשר נכתבה על ידי ד"ר ניר ארגוב . תוכנית זו אולי יקרה  אך ד"ר ארגוב מבקש להפיצה ככל האפשר כדי שיערך אודותיה שיח ציבורי וכדי לעורר את הדיון בעתיד החינוך בארץ.  הבאנו כמה נקודות מעניינות מתוך תכניתו של ד"ר ניר ארגוב "  
 
"משרד החינוך יצמצם את אגף הבחינות ואת מספרן של בחינות הבגרות  וישקיע את הכסף שייחסך בחינוך שיגיע לתלמיד הבודד."
"מעבר לשעות הלימוד שיקבע משרד החינוך ללימודי הליבה בכל שכבה, יתקצב המשרד מספר מינימאלי של שעות העשרה אותן יקבלו התלמידים בכל שכבה.  לימודים אלה יהוו כשליש מכלל שעות הלימוד ובכל מקרה אין לפגוע בשעות לימוד מקצועות הליבה.  כך יחזרו למערכת החינוך שיעורי מוסיקה, תיאטרון ואומנות ויתאפשר להבחין בין בתי הספר לפי תוכן לימודי וההעשרה"
"יש לחייב את כל תלמידי הנתיב העיוני להכין עבודה אישית בתחום דעת מסוים, כך שילמדו באמצעותה כיצד למצוא חומר בספרים ובמאגרי מידע מקוונים, ילמדו להגדיר ראשי פרקים, לסכם סקירת ספרות ולדון בתחום מסוים בו ישיג ידע ספציפי. מורים שהתבגרו ואנשים מחוץ למערכת החינוכית שיחויבו לעבור קורס הנחייה ילמדו להנחות את כותבי העבודות."
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?