תוכנית לימודים חדשה : “מפתחות לחיים"

בתי”ס ברשת עמל ישתתפו השנה בפיילוט של תוכנית לימודים חדשה ”  מפתחות לחיים" את התוכנית פיתח המינהל לפדגוגיה של הרשת. במסגרת התוכנית ירכשו התלמידים ידע ומיומנויות מעשיים בתחומי כלכלה, רטוריקה ואזרחות, שיסייעו להם בחייהם כבוגרים. לכל תחום מוקדשים בתוכנית עשרה מערכי שיעור.
יחידת הלימוד בכלכלה בתוכנית עוסקת, בין היתר, בנושאים כמו; “כיצד לנהל תקציב אישי ומשפחתי?”, “איך כותבים צ’ק?”, “סעיפי תלוש המשכורת”, “מהו גירעון בתקציב  (אוברדרפט ) ”  ו”כיצד קוראים מאזן של בנק”. המטרה היא לסייע לתלמידים להתמודד באופן מושכל עם שאלות כלכליות, המטרידות כמעט כל אזרח.
היחידה ברטוריקה עוסקת בשיטות להצגת נושא בעל פה בצורה יעילה. המטרה היא להכשיר את התלמיד להביע רעיון בדרכים שיסייעו לו להשיג את מטרותיו. היחידה באזרחות עוסקת בשימוש נבון במערכת האינטרנט ככלי עבודה מול הרשויות. המטרה היא להכשיר את התלמידים לאתר מידע רלוונטי מאתרי משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, ולנצל את האתרים כדי לבצע פעולות שונות בלי לצאת מהבית, למשל לשלם את תשלומי הארנונה ולמלא טפסים שונים.
לדברי מנהלת המינהל לפדגוגיה של רשת עמל, ד”ר רונית אשכנזי, מערכת החינוך אינה מציידת את בוגריה בכלים בסיסיים, שלהם יזדקקו בהתנהלותם בחיי היום-יום. תוכנית מפתחות לחיים תעניק לתלמידים מיומנויות וכלים בתחומים אלו. התוכנית תועבר השנה
בשכבות י’ ו-י”א. כל בי”ס יבחר נושא אחד מהשלושה ויעביר אותו לתלמידים במסגרת סדנה מרוכזת בת 20 שעות, או בשיעורי המחנך במהלך השנה. המורים יוכשרו לתוכנית בהשתלמות, שתתקיים בעוד מספר שבועות.

תוכנית מפתחות לחיים הועלתה לאתר עמלנט בכתובת
http://www.amalnet.k12.il/Amalnet/ActionSites/life+keys

מקור וקרדיט : עיתון "קו לחינוך"

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?