תוכנית חינוכית עבור תלמידי תיכון בנושא תכנים פורנוגרפיים

Rothman, E. et al., (2020). A pornography literacy program for adolescents. American Journal of Public Health, 110, 2, 152-158

כדרך התמודדות עם ההשלכות של צפייה והפצה של תכנים פורנוגרפיים בקרב מתבגרים, מערכות הבריאות והחינוך בבוסטון פיתחו תוכנית לימודים בת תשעה מפגשים להטמעה בבתי ספר תיכוניים. עיקרי התוכנית המוצגים להלן, אשר נוסו בחמש כיתות בשנת 2016, עוררו שביעות רצון ועניין בקרב אזרחים, מורים, בתי ספר ומחוזות לימוד, ולומדו בכ-300 כיתות נוספות בארה"ב ומחוצה לה, עד 2019.

שם התוכנית:

The truth about pornography: A pornography literacy curriculum for high school students designed to reduce sexual and dating violence

מטרות ושלבים

● מניעת אלימות מינית

● הרחבת הידע בנושא הצגת המיניות בעולם הפרסום והמדיה

● הגברת המודעות לחובה לקיים יחסי מין בהסכמה

הציפייה היא שבאמצעות שיתוף מידע, עידוד לחשיבה ביקורתית, בחינה מחדש של נורמות חברתיות והבניית תפיסות חדשות, ישתנו הידע, האמונות וההתנהגויות של חלק מבני הנוער.

התוכנית בנויה מתשעה מערכי שיעור:

 1. ההיסטוריה, החשיבות וההשלכות של פורנוגרפיה
 2. דינים וחוקים בנושא פורנוגרפיה
 3. נורמות חברתיות בנושא מגדר, מין ואלימות
 4. התמכרות ושימוש כפייתי בתכנים פורנוגרפיים
 5. אינטימיות ורומנטיקה
 6. פלירטוט לגיטימי והצבת גבולות
 7. ניצול מיניות בעולמות הפרסום והמדיה
 8. ענישה על הפצת תכנים מיניים (עם דגש על שליחת תצלומים מהמכשיר הנייד)
 9. איך לדבר על מיניות ותכנים פורנוגרפיים.

זמן ומקום

מערכי השיעור הללו מיועדים לתלמידי תיכון, אשר נפגשים אחת לחודש ויושבים בקבוצות קטנות המורכבות מ-5 עד 15 תלמידים. התוכנית חותרת לעודד שיח ער, אווירה פתוחה והצגת שאלות ואף מציעה מפגשים מיוחדים, ללא עלות, להומואים, לסביות, דו-מיניים וטרנסג'נדרים.

כוח אדם

אנשי הסגל שעוברים הכשרה ללמד בתוכנית הזו הם אנשי חינוך, אך לא רק. התוכנית פונה למורים, מחנכים ומנהלים, וגם למדריכי נוער, פעילים חברתיים, עובדי רווחה, מרצים, אנשי דת ועוד.

יישום

התוכנית בנויה משיעורים באורך 60 דקות ומונחה, בו-זמנית, על ידי שני אנשי צוות. למעשה, ישנם תלמידי תיכון שהתרשמו לחיוב מהתוכנית וחזרו לבית הספר התיכון כדי לשמש כמנחי מפגשים. כיום, עם המעבר להוראה מקוונת, מוצעים גם מפגשים מקוונים.

השפעות חיוביות

תוכנית זו נבחנה באמצעות תצפיות בשיעורים לאורך השנה. נמצא שבני נוער רבים שהשתתפו בתוכנית יצאו נשכרים. לראייה, הם הודו שרכשו ידע שמסייע להם להבין את ההשלכות של צפייה או הפצה של תכנים פורנוגרפיים. עם זאת, טרם נבחן הנושא בטווח הארוך.

השפעות שליליות

הגם שהחוקרים לא זיהו השפעה שלילית שנגרמה בעקבות ההשתתפות בתוכנית, הם הודו שקיימת אפשרות שמשתתפים שמעולם לא צרכו תכנים פורנוגרפיים יתוודעו לאופציה הזו, ויתנסו בכך. כמו כן, הם חששו שהתוכנית המאתגרת תגרום לבני נוער לחוש מתח, לחץ, חוסר נוחות, הסתגרות או חשש מלדווח על אירוע של אלימות מינית - מתוקף הבנת ההשלכות המשפטיות והפליליות.

כדאיות

התוכנית הינה זולה ופשוטה ליישום. שכן, העלויות היחידות הן עבור זמן ההוראה, חלל העבודה וציוד משרדי. ברוב בתי הספר, המשאבים הללו זמינים.

חשיבות ציבורית 

בשל הקדמה הטכנולוגית, צריכת והפצת תכנים פורנוגרפיים הופכת נפוצה בקרב מתבגרים, וקיים סיכון ששימוש בלתי מבוקר יוביל לתפיסות שגויות בנושא הסכמה ליחסים מיניים, פגיעה מינית, ניצול מיני ועוד.

כתגובה לכך, התוכנית מייצגת גישה חדשה לנושא מורכב ואינטימי זה וחותרת לעזור למתבגרים לחשוב בצורה ביקורתית על הפוטנציאל הפוגעני והמזיק של צפייה, צילום והפצה של תכנים מיניים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

ניווט בדרך מלאת מהמורות: פיתוח חינוך מיני המסייע לצעירים לשמור על ריבונות מינית (sexual agency)

תפקיד מורים בחינוך ליחסים מכבדים ולמניעת אלימות מגדרית: בחינת פרספקטיבות של מורים ותלמידים

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya