תוכניות סיוע והערכת עמיתים ותוכניות חונכות עבור מורים חדשים – ביקורת ספרים

Teacher Peer Assistance and Review
מחברים: Anderson, Lorin W., & Pellicer, Leonard O.
הוצאת Corwin Press
2001, 176 עמ'

Mentoring Programs for New Teachers: Models of Induction and Support
מחברת: Villani, Susan
הוצאת Corwin Press
2002, 244 עמ'


קרדיט ומקור:
ביקורת ספרים מאת Janice M. Krueger
בתוך: A Top-Down Approach For Collateral Evaluation
Journal of Teacher Education, Vol 55, No.5, November/December 2004 476-479

אנדרסון ופליסר (Anderson & Pellicer ) מנסים להציג בספרם גישה עדכנית ובונה יותר להערכה (evaluation) שמאמצת את הרעיון של peer-review ומתאימה אותו למודל שימושי עבור מורים בחינוך יסודי ותיכון: סיוע והערכת עמיתים - peer assistance and review (PAR)

לתוכניות PAR שני מרכיבים - הערכה וסיוע, והן מסירות ממנהל בית הספר את תפקיד המדריך המשמש כמעריך בודד לקבוצת מורים בבית ספרו.
הערכת עמיתים היא סיכום של מרכיב הערכת הביצועים, על ידי עמית, במטרה לגרום לשימור המורה במערכת החינוך.

למרות שנוצר מצב שבו עמיתים מציעים סיוע או הערכה, אנדרסון ופליסר מדגישים שסיוע עמיתים יכול להתרחש ללא מרכיב של הערכה, אך אין לוותר על מרכיב הסיוע בהערכה, כיוון שהעזרה ההדדית עצמה מאפשרת למורים התפתחות מקצועית.
סטנדרטים מקצועיים, בין אם מוכתבים על ידי המדינה או על ידי מפקח המחוז, אמנם מספקים תבנית וכיוון לצמיחתו של מורה, אך חולשותיו ויתרונותיו של מורה אינדבידואלי יזוהו רק בסביבת עבודתו, בתוספת יתרון של עמית המוכן לשמש לו מנהיג הנותן משובים בונים.

המחברים בוחרים לתמוך בשיטת ההערכה הזו משלושה טעמים:

ראשית, הם מרגישים שכל המורים זקוקים לסיוע שימקסם את הפוטנציאל שלהם, ותוכנית PAR יוצרת סביבה תומכת המאפשרת צמיחה. שנית, גישות עבר (בארה"ב) שנועדו לסייע בשיפור מורים ובתי ספר לא היו מוצלחות ביותר. ולבסוף, הערכת עמיתים יכולה להציע תמיכה מעצבת מערכתית ומוגדרת למורים מתחילים.
סיוע עמיתים מוציא את ההערכה מחוץ לתחום של ניהול העובדים ומחוץ לגישה של "אנחנו-הם" בהנהגת בית הספר. הערכת המורים ופיתוחם נעשית מאמץ משותף.


נוגד, אך משלים הוא ספרה של וילאני (Villani), המסקר מיגון תוכניות חונכות בבתי-ספר בארה"ב. וילאני נוקטת בגישה רחבה יותר ומציגה תוכניות שנועדו לסייע למורים חדשים על ידי תמיכה כבר בשלב תחילת הקריירה שלהם.

החלק הראשון של הספר מוקדש לסקירה כללית של רעיון החונכות. חלקו השני מתרכז במודלים של תוכניות, תוך סיווג על פי שיטת המימון שלהן, והחלק השלישי דן בדרכים להציג תוכנית חונכות בבית הספר או מחוזות, והדרכה כיצד להתחיל ביישומן.

פרק 4 בספר – Peer Assistance and Review למעשה מתחבר לספרם של אנדרסון ופליסר. קרוגר ממליצה לקרוא אותו כהשלמה לספר הראשון על מנת לקבל תמונה מלאה ורחבה על תוכניות PAR בארה"ב: הספר הראשון מדבר יותר על ההשלכות והמשמעויות של התוכנית, והספר השני מעשיר את הקוראים בנתונים ותיעוד תומך המצביע כיצד תוכניות אלה תרמו באופן חיובי לשמירת מורים במקצוע.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya