תוכניות לימודים לאומיות גמישות

אחת המגמות החדשניות בתכנון לימודים בעולם היא יצירת תוכניות לאומיות שהן רחבות וגמישות דיין כדי לאפשר מרחב החלטות גמיש יותר למורים בהשוואה לדור הקודם של תוכניות לימודים. התפתחות בכיוון זה אנו רואים כיום בניו-זילנד שם גובשה מחדש תכנית הלימודים בצורה גמישה כדי אפשר לתלמידים בגילאי 11-13 מרחב עניין מגוון יותר ולמורים מעורבות רבה יותר. עפ"י התפיסה של משרד החינוך בניו-זילנד תכנית הלימודים מוגדרת כתכנית לימודים מותאמת ללמידה יחידנית. המטרה מעבר להקניית מיומנויות למידה וידע היא גם להגביר את העניין של המורים והתלמידים בכל תהליך הלמידה. תוכניות הלימודים הלאומיות הגמישות זוכות בני-זילנד לגיבוי של מורי המורים שם השואפים ליישמן את עקרונותיהם במסלולי הכשרת המורים שם.

 

Students co-constructing curriculum and contexts

The New Zealand Curriculum Framework

 

תכנית הלימודים באמנות בני-זילנד כדוגמא לתכנית גמישה

 

http://portal.unesco.org/culture/es/file_download.php/3854f35a90602e793030db7fdf6c9061COOPER,+Helen,+New+Zeland.htm

 

Evolving curriculum. This week in education

 

לעיון והעמקה:

Title:

The Evolving Curriculum: Theories and Approaches.

Authors:

Bent, Rudyard K.; Unruh, Adolph

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya