תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה: סקירת דגמים נבחרים

 

רן, ע' (2018). תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (Teacher residency programs): סקירת דגמים נבחרים. עורכת: ליאת יוספסברג בן-יהושע. מרכז המידע הבין-מכללתי, מכון מופ"ת

סקירה זו עוסקת במודל תוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה (Teacher residency programs), שנוצר כיוזמה מקומית של בתי ספר ומחוזות בארצות הברית בשל מחסור במורים באזורים עירוניים שבהם חיות אוכלוסיות תלמידים מגוונות. מודל זה פותח בהשראת המודל הרפואי, הנשען על התנסות מעשית קלינית של מתמחים לרפואה בשדה בטרם יתחילו לעבוד בפועל. כפי שהדבר נעשה במודל הרפואי, אף בתוכניות הכשרת מורים מעוגנות שדה מציעים הכשרה ייחודית, המעניקה הזדמנות להתנסות מעשית מקיפה בבתי ספר, נוסף להכשרה תאורטית ואקדמית המשולבת בפרקטיקום. לצד תוכניות הכשרת מורים מסורתיות מבוססות אוניברסיטה, שהמיקוד בהן הוא אקדמי ותאורטי בעיקר, והן מציעות הזדמנויות מועטות להתנסות מעשית למתכשרים להוראה בטרם כניסתם לעבודה בפועל כמורים, החלו לצוץ תוכניות הכשרת מורים חלופיות שבהן מודגש הפן הטכני והפן המקצועי של ההכשרה. בתווך, במעין מרחב שלישי, בין שני מרחבי תוכניות הכשרת המורים הללו, פועלות תוכניות מעוגנות שדה. לתוכניות אלה מאפיינים אחדים: שותפות בין בתי הספר והמוסדות המכשירים, מצוינות בתי הספר המכשירים, שיבוץ מתמחים בבתי ספר לטובת התנסות קלינית, חשיבות תפקיד המורים-המנחים וההדרכה הפדגוגית, תוכנית לימודים מבוססת בית ספר, התנסות בשנת לימודים מלאה והערכה מתמשכת.
בשנים האחרונות החלה לעסוק הספרות המקצועית בהיבטים שונים של תוכניות ההכשרה מעוגנות שדה, כגון אפקטיביות ההוראה של בוגרי תוכניות אלו בהשוואה לבוגרי תוכניות אחרות, שיעורי נשירת המורים והישארותם במערכת החינוך, תחושת מסוגלות עצמית של המורים והשפעת על הישגי התלמידים. עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים כדי לאמוד את השפעת התוכניות האלה ואת תרומתן לשיפור איכות ההוראה. תוכניות מעוגנות שדה מספקות ערוץ יציב להכשרה משופרת של מורים חדשים, דבר הניכר בתשומת הלב לאפקטיביות בהוראה בכיתה, בשימוש בידע, ביצירת סביבת למידה בכיתה, בהוראה מודעת תרבותית, במקצוענות ובהנהגה. ברם כמה חסמים מלווים את התפתחותן של התכניות הללו: החשש מפני פגיעה, תפיסת הכשרת המורים כפרופסיה אקדמית והפיכתה לשטחית, הואיל ותוכניות ההכשרה האלה בדרך כלל קצרות, עלות התוכניות ומעמד השּותפות בכל שֹותפות שמתקיימת בתוכנית. יש לתהות האם אכן תוכניות מעוגנות שדה מכינות את המתכשרים למציאות ההוראה במאה העשרים ואחת והאם ניתן לחשוב על דרכי הוראה חלופיות ונוספות שיתרמו לשיפור איכות ההוראה ואפקטיביות ההוראה.

לסקירה המלאה

לקריאה נוספת

התנסות בדגם 'אקדמיה כיתה' בהשוואה להתנסות בדגם מסורתי כפי שמעריכים סטודנטים מהחברה היהודית וסטודנטים מהחברה הערבית

תכניות אלטרנטיביות בהכשרת מורים: זירה אקלקטית או מהות קונספטואלית?

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya