תוכנות מסרים מיידים ולמידה שיתופית באנגלית: חקר מקרה

מאת: S Sotillo

מקור:

Sotillo, S. (2006). Innovate 2 (3

  במחקר שנערך בארה"ב נמצא כי השימוש בתוכנת מסרים מיידים (Instant Messaging) משפר באופן משמעותי את הלמידה השיתופית בהוראת אנגלית כשפה זרה שנייה (ESL). השימוש בתוכנת המסרים המיידים (Yahoo Messenger ) נוסה בקרב לומדים בוגרים שלמדו אנגלית כשפה זרה שנייה בשנים 2003-2004.

הפתרון של שילוב תוכנות מסרים מיידים באינטרנט בקורסים לאנגלית נמצא כפתרון חלופי יעיל יותר מבחינה פדגוגית וכלכלי יותר בהשוואה להוראה מרחוק מבוססת וידאו-קונפרנס הצורכת משאבי זמן ועלות מרובים יותר.

אוכלוסיית המחקר

במחקר השתתפו 14 לומדים בגילאים 24- 32 שלמדו אנגלית כשפה זרה. כל המשתתפים קיבלו הדרכה מוקדמת כיצד להתקין ולהפעיל את תוכנת המסרים המיידים  (Yahoo Messenger). במסגרת ההתנסות הוגדרו משימות משותפות ללומדים למשך 45 דקות באופן שניתנה להם הזדמנות להעביר משובים מתקנים לעמיתיהם בצוות הלמידה המשותף.

במהלך הלמידה השיתופית באנגלית נדרשו הלומדים לדלות ולעבד מידע מתוך עיתונים וכתבי עת באנגלית באינטרנט ולהתייחס לסרטים ולביקורות סרטים במאגרים באינטרנט.

מרבית הלומדים העדיפו להשתמש במנגנון הטקסטואלי של תוכנת המסרים המיידיים (Yahoo Messenger ) על פני ערוץ שידורי הוידאו (WEBCAM ) שלה.

שיטת המחקר

איסוף הנתונים למחקר התבסס על ניתוח לוגים של הודעות הטקסט המשודרות שתועדו כולן לצד תיעוד כל חילופי המידע בין הלומדים. במקביל הופעלה במחקר קבוצת ביקורת ללמידת אנגלית (ESL) בה נוסו אותם מטלות למידה ללא שימוש בתוכנת מסרים מיידיים.

 ממצאי המחקר

הלומדים באמצעות תוכנת המסרים המיידים נתנו הרבה יותר משובים מתקנים לעמיתיהם בהשוואה ללומדים בקבוצת הלמידה הרגילה (קבוצת הביקורת).

היקף השימוש במשובים מתקנים  הגיע ל-92%  מהזמן בקרב הלומדים באמצעות תוכנת המסרים המיידים בהשוואה ל-8% בקרב קבוצת הביקורת. יתרה מזאת, המשובים המתקנים של הראשונים היו ארוכים ומפורטים יותר. ממצאי המחקר תומכים בהשערת המחקר כי ניתן להשיג שיתוף פעולה מעמיק יותר ואינטראקציות מרובות יותר בהוראת אנגלית באמצעות תוכנת מסרים מיידים.

 

References

Abrams, Z. I. 2003. The effect of synchronous and asynchronous CMC on oral performance in German. Modern Language Journal 872:157-167.

Braidi, S. M. 2002. Reexamining the role of recasts in native-speaker/non-native-speaker interactions. Language Learning 52 (1): 1-42.

Chaudron, C. 1987. The role of error correction in second language teaching. In Patterns of classroom interaction in Southeast Asia, ed. B.K. Das, 17-50. Singapore: SEAMED Regional Language Centre.

Coverdale-Jones, T. 2000. The use of video-conferencing as a communication tool for language learning: Issues and considerations. IALL Journal 321: 27-40.

Darhower, M. 2002. Instructional features of synchronous computer-mediated communication in the L2 class: A sociocultural case study. CALICO Journal 19: 249-277.

Doughty, C., and E. Varela. 1998. Communicative focus on form. In Focus on form in classroom second language acquisition, ed. C. Doughty and J. Williams, 114-138. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R., H. Basturkmen, and S. Loewen. 2001. Learner uptake in communicative ESL lessons. Language Learning 51 (2): 281-318.

Erickson, T., and W.A. Kellogg. 2000. Social translucence: An approach to designing systems that support social processes. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 7 (1): 59-83.

Fern?ndez-Garc?a, M., and A. Mart?nez-Arbelais. 2002. Negotiation of meaning in non-native speaker-non-native speaker synchronous discussions. CALICO Journal 19: 279-294.

Gass, S. M. and E. Varonis. 1984. The effect of familiarity on the comprehension of non-native speakers. Studies in Second Language Acquisition 7: 37-57.

Kern, R., P. Ware, and M. Warschauer. 2004. Crossing frontiers: New directions in online pedagogy and research. Annual Review of Applied Linguistics 24: 243-260.

Levy, M., and C. Kennedy. 2004. A task-cycling pedagogy using stimulated reflection and audio-conferencing in foreign language learning. Language Learning & Technology 82: 50-68.

Lightbown, P. M., and N. Spada. 1999. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press.

Loewen, S. 2004. Uptake in incidental focus on form in meaning-focused ESL lessons. Language Learning 54 (1): 153-188.

Long, M., and P. Robinson. 1998. Focus on form: Theory, research and practice. In Focus on form in classroom second language acquisition, ed. C. Doughty and J. Williams, 15-41. New York: Cambridge University Press.

Lyster, R., and L. Ranta. 1997. Corrective feedback and learner uptake: Negotiation of form in communicative classrooms. Studies in Second Language Acquisition 19: 37-66.

Mackey, A., R. Oliver, and J. Leeman. 2003. Interactional input and the incorporation of feedback: An exploration of NS–NNS and NNS–NNS adult and child dyads. Language Learning 53: 35-66.

O'Dowd, R. 2000. Intercultural learning via videoconferencing: A pilot exchange project. Recall 12 (1): 49-62.

O'Dowd, R. 2003. Videoconferencing in foreign language learning.
http://www3.unileon.es/personal/wwdfmrod/vctext.html (accessed November 20, 2005).

Oskoz, A. 2004. Negotiation of meaning in jigsaw and free discussion in synchronous computer-mediated communication S-CMC. Paper presented at CALICO 2004, Pittsburgh, PA, June.

Pica, T. 1988. Interlanguage adjustments as outcome of NS–NNS negotiated interaction. Language Learning 38: 45-73.

Poe, R. 2001. Instant messaging goes to work. Business 2.0, July 10.

Quan-Haase, A., J. Cothrel, and B. Wellman. 2005. Instant messaging for collaboration: A case study of a high-tech firm. Journal of Computer-mediated Communication 10 (4): 120-121.

Saffo, P. 1996. The consumer spectrum. In Bringing design to software, ed. T. Winograd, J. Bennett, L. De Young, and B. Hartfield. Reading, MA: Addison-Wesley.

Schultz, J. M. 2000. Computers and collaborative writing in the foreign language curriculum. In Network-based language teaching: Concepts and practice, ed. M. Warschauer and R. Kern, 121-150. Cambridge: Cambridge University Press.

Schwartz, B., and M. Gubala-Ryzak. 1992. Learnability and grammar reorganization in SLA: Against negative evidence causing the unlearning of verb-movement. Second Language Research 8 (1): 1-38.

Smith, B. 2003. Computer-mediated negotiated interaction: An expanded model. Modern Language Journal 87(1): 38-54.

Sotillo, S. 2000. Discourse functions and syntactic complexity in synchronous and asynchronous communication. Language Learning & Technology 4 (1): 82-119. http://llt.msu.edu/vol4num1/sotillo/ (accessed November 20, 2005).

Wang, Y. 2004. Supporting synchronous distance language learning with desktop videoconferencing. Language Learning & Technology 8 (3): 90-121.
http://llt.msu.edu/vol8num3/wang/default.html (accessed November 20, 2005).

Yiu, A. 2001. Rural communities get that long-distance healing. Capital News Online, November 16.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya