תודעה (קוגניציה ) מבוזרת כמוקד להבנת ההשפעות של מערך תמיכה: תפקידה של העברת האחריות

Brian R. Belland . "Distributed Cognition as a Lens to Understand the Effects of Scaffolds: The Role of Transfer of Responsibility", Educational Psychology Review, September 2011


פתרון בעיה היא מיומנות חשובה בידע כלכלי. המחקר מציין כי התפתחות מיומנויות בפתרון בעיות עובד טוב יותר בהקשר של גישות הדרכה ממוקדות בבעיות בעולם האמיתי. אך תלמידים צריכים מערכת תומכת להצליח בדרך הוראה כזו.
במאמר זה מציג החוקר מסגרת מושגית להבנת ההשפעות של מערך התמיכה. בתחילה דן החוקר במטרה הסופית של מערך התמיכה – העברת אחריות, ומתאר דרך אשר נוסחה על ידי החוקרים על מנת לקדם תוצאה זו (דהיה – fading).
בשלב הבא, החוקר מתאר דרך חלופית להמשיג העברת אחריות דרך העדשה של קוגניציה מבוזרת. כמו כן, מבהיר כיצד המיקוד באמצעות עדשה זו מקדם את העברת האחריות. החוקר מציע קווים מנחים ביצירת מערך תמיכה בפתרון בעיות, תמיכה בהעברת אחריות והצורך לדון בהם באמצעות הספרות.

לתקציר המאמר באנגלית

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya