תהליכי קביעת מדיניות לגבי הכשרת מורים בפינלנד ובנורבגיה

Hilde Wagsas Afdal. "Policy making processes with respect to teacher education in Finland and Norway  Higher Education, Online First™, 6 April 2012".

 

מאמר זה בוחן את תהליכי קביעת המדיניות בתחום של הכשרת מורים בפינלנד ובנורבגיה. 


תשומת לב מיוחדת ניתנת לתפקידים שממלאים השחקנים השונים בתהליכים אלה ולהשפעות הפוטנציאליות של מעורבותם על התכניות להכשרת מורים בשתי המדינות.

ניתוח הנתונים מראה שתהליכי המדיניות בהכשרת מורים בנורבגיה מסתמכים על שחקנים פוליטיים ועל השינויים בתנאים הפוליטיים, בעוד שתהליכי מדיניות הכשרת המורים הפינית מסתמכים יותר על מומחיות אקדמית בפיתוח של מדיניות לגבי הכשרת מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya