תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות

 

מקור וקרדיט:
 
גלעדה אבישר וציפי באב. "תהליכים ומגמות בתכנון לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות", הלכה ומעשה בתכנון לימודים,  גיליון מס' 21 , תשע"א 2010.
 
מאמר זה בא להציג את ה"סיפור" של תכנון לימודים ותכניות לימודים בישראל לתלמידים עם מוגבלויות. שנים רבות למדו תלמידם אלה במסגרות מופרדות ונבדלות במערכת "החינוך המיוחד", וזה למעלה מ-30 שנה רבים מהם לומדים במסגרות המשולבות באופנים שונים בתוך החינוך הרגיל. בעשור האחרון, תכנון לימודים במדינת ישראל במסגרות המיוחדות ובמסגרות המשלבות מבוסס על הערכים שהאגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך מקדם. סיור זה נבנה על מספר מקורות: (1) ניתוחים של מסמכי תכניות לימודים שהתפרסמו בשנים האחרונות; (2) תמלילי שישה ראיונות עומק מובנים למחצה עם בעלי תפקיד בכירים, בעבר ובהווה, מן האגף לחינוך מיוחד ומן האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך; (3) שני ראיונות עומק עם בעלי תפקיד שעסקו בפיתוח חומרי למידה בגופים שהיו קשורים לאגף לחינוך מיוחד ולאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ו-(4) עיון במסמך מדיניות פנימי שנכתב באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במסגרת מהלכים קוריקולריים של האגף לחינוך מיוחד.
 
 
 
 
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ד"ר אבישר שלום רב. אני קוראת בעיון את המאמר וביום ראשון אגיש אותו למנהלת ביה"ס בו לומדת בתי לקראת הכניסה לתיכון. במאמר אתן כותבות שאגף חנמ אחראי אירגונית על הכיתות. מה זה אומר היות ובתיכון אנחנו עוברים ל"בעלות" ומערכת החנ"מ מסמנת שאין לה כל אחריות על תכנים לימודיים, התנהלות טיפולית בכיתה, השגת מטפלים. הכיתה היא PDD

    פורסמה ב 07/07/2012 ע״י מעין סתת
    מה דעתך?
yyya