תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד

חגית הרטף, עפרה רטנר-אברהמי, מיכל בלר

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
אוגוסט 2011

אשתקד הונהג בבתי"ס המיישמים את רפורמת אופק חדש כלי להערכת מורים, שפותח בראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך . הערכת המורים מעוגנת גם ברפורמת עוז לתמורה שנחתמה הקיץ. מכך עולה, שתוך שנים אחדות תקיף ההערכה את כלל המורים בחינוך הרשמי בישראל.

מאמר שפרסמה לאחרונה הראמ"ה, בשם "תהליך הערכת מורים בישראל; צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד", מתאר את תהליך הפיתוח של הכלי להערכת המורים בישראל.

כידוע כלי ההערכה שפיתחה הראמ"ה מסתמך בעיקר על הערכת המורים על ידי המנהלים שלהם. במאמר מצוין, בין היתר, כי במהלך פיתוח הכלי הוחלט, כי הערכת המורים לא תתבסס ישירות על הישגי התלמידים, כמו שנהוג במספר מדינות ובהן ארצות הברית. הסיבה לכך היא, שמחקרים הצביעו על בעייתיות רבה בניסיון לקשור בין הישגי התלמידים לבין איכות עבודתו של המורה. כך, למשל, מורים נבחרים לא אחת ללמד בכיתות "מאתגרות". ניתן להניח שהישגי המורים היו גבוהים יותר אילו לימדו בכיתות טובות יותר. כמו כן, הלמידה של התלמידים מושפעת מגורמים לא מעטים בנוסף לאיכות ההוראה, כמו היחסים בין התלמידים, אקלים הלמידה הכיתתי והתקציבים העומדים לרשות ביה"ס. קיים גם חשש, כי שימוש במודל המעריך את המורה על פי הישגי תלמידיו, יביא לשימת דגש יתר על הוראה של הידע שעליו נבחנים התלמידים.

במאמר מופיעים ממצאי מחקר חלוץ, שנערך בכלי להערכת מורים בסוף שנת תש"ע. המחקר נערך בקרב 139 מנהלים ו 254- מורים שהוערכו על ידם, מכל המגזרים והמחוזות.

במחקר נמצא, כי המנהלים והמורים כאחד תפסו בצורה חיובית מאוד את כלי ההערכה ותהליך ההערכה. על פי המאמר, רבים מהמרואיינים, מנהלים ומורים, סברו כי מדובר בכלי הערכה מקיף מאוד, רב-ממדי, ממצה ומקצועי.

המנהלים סברו, כי הכלי המוצע מתייחס אל מכלול עולמות התוכן הרלוונטיים לתפקיד המורה. כמו כן הסכימו המנהלים והמורים כאחד, כי כלי ההערכה שפותח יעיל יותר ממגוון הכלים ששימשו עד כה להערכת מורים.

רבים מהמורים, בעיקר מורים חדשים, עמדו על המרכיבים המעצבים הטמונים בכלי ההערכה. המורים ציינו, כי תהליך ההערכה יוצר תשתית טובה לדיאלוג פורה של מנהל-מורה, מתוך ראייה רב- ממדית של תפקיד המורה. עוד ציינו, כי הכלי מאפשר דיאלוג בנושא ההתנהגויות המצופות מהמורה בכל רמת ביצוע, ומבהיר אותן.

המורים החדשים ציינו, כי כלי ההערכה מבהיר להם היטב את האופקים שאליהם הם יכולים לקדם את עצמם ואת איכות הוראתם, וכן את ההתפתחות המקצועית המצפה להם.

המנהלים ציינו, כי כלי ההערכה מבהיר מה מצופה ממורה בישראל, מציב סטנדרטים גבוהים, ומתווה מסלול להתפתחות אישית ומקצועית.

חלק מהמורים אמרו, שבכלי מופיעים מרכיבי תפקיד שהם חדשים בעבורם, שלא חשבו שהם חלק מהמצופה מהם. כמו כן, בעיני חלק מהמורים נתפס כלי ההערכה כאמצעי המחייב מנהלים לפעול על בסיס אובייקטיבי, שלא יאפשר לקדם מורים באופן שרירותי.
במאמר מצוין, כי מהמחקר עולה, שיש חשיבות רבה להכנה מקיפה ומסודרת לשימוש בכלי, שמבהירה למנהלים ולמורים את מטרות תהליך ההערכה, מתרגלת את השימוש בכלי ההערכה, והופכת אותו לידידותי עבורם.

כתובת המאמר המלא;

חגית הרטף, עפרה רטנר-אברהמי, מיכל בלר
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)
אוגוסט 2011
דרך "עיתון קו לחינוך"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya