תהליך החקר הדינאמי שמבצעים התלמידים: תהליך, רפלקציה ומה שביניהם

מקור: עלון למורי הביולוגיה, מס' 168, 2003
ד"ר מיכל ציון – עירוני ה', ת"א, המרכז להוראת המדעים, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן. הרצאה שניתנה בכנס מורי הביולוגיה 2002

חקר הוא יותר משיטה מדעית, חקר הוא מהות המדע. קיימת הסכמה כי בתהליך חקר, כמו בעולם המדעי, מודגש חיפוש פעיל לידע והבנה תוך סיפוק סקרנות. אנשי חינוך, המצדדים בהוראה / למידה בדרך של חקר, מכירים בתרומת למידת חקר להקניית ידע אודות עקרונות ותהליכים מדעיים מחד גיסא, ולפיתוח של מיומנויות מאידך גיסא. בעזרת למידת חקר ניתן לפתח מיומנויות חשיבה (minds on), וכן מיומנויות של עשייה והתנסות (hands on). המאמר מציג בצורה שיטתית את מאפייני תהליך החקר הדינמי: לתהליך החקר הדינמי אין כיווניות אחת ברורה מראש, אלא, מהלך המשתנה תוך כדי תהליך, תוך בדיקה מתמדת של מהימנות התהליך. תהליך החקר הדינמי מאופיין ע"י המאפיינים המפורטים בטבלה במאמר.

בעזרת הרפלקציה בוחן התלמיד את חשיבתו ואת שיטת החשיבה שלו באופן ביקורתי, כדי לשנותן וליצור חשיבה ושיטת חשיבה מחודשת טובות יותר. נמצא כי כלי מבוסס למידת חקר, בעל יכולת שיחזור של תהליך הלמידה עשוי לאפשר רפלקציה איכותית. תיעוד של תהליך חקר דינמי בעזרת כלים אלה, עשוי לסייע מאוד לביצוע שיחזור של תהליך החקר ובכך לסייע לביצוע ידידותי של רפלקציה על תהליך החקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya