שקילה מחדש של הערכה בקורסים מקוונים/משולבים: ידיעה לעומת למידה

Cheng, An-Chih; Jordan, Michelle E.; Schallert, Diane L. "Reconsidering assessment in online/hybrid courses: Knowing versus learning", Computers & Education. Oct2013, Vol. 68, p51-59. 


מחקר זה חוקר את ההשפעה של הערכת הדיונים הכתובים המקוונים של הסטודנטים.

מערך שתיים על שתיים שימש כדי להבין את הפגנת הידע של הסטודנטים ואת הלמידה שלהם בהקשרים של דיונים מקוונים "רגילים" לעומת דיונים מקוונים לגבי "המבחן המסכם".

הממצאים הציעו שלהערכה הייתה השפעה על האופן שבו הסטודנטים יצרו אינטראקציה באופן מקוון ואת השימוש שלהם בצעדים רטוריים; ושידיעה ולמידה הן קונסטרוקטים קשורים אך מובחנים, היוצרים קורלציה בתוך כל הקשר כתיבה, מופרדים על פני ההקשרים ומבצעים באופן שונה כפונקציה של תפיסות הסטודנטים את הדרישות האקדמיות.

המחברים דנים במגבלות של הערכה מסורתית, מציעים גישה חלופית, ומסכמים בהצעות מעשיות עבור מנחים של קורס מקוון/משולב.

לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya