שלבי התפתחות אתרי אינטרנט בבתי הספר – מערך שיעור

מניתוח חקר המקרה המוצג במערך השיעור אנו רואים כאן , למעשה, 2 שלבי התפתחות אסטרטגיים בתקשוב אתרי האינטרנט של בתי ספר :
שלב א':  הקמת אתר האינטרנט , הכנסת מערכת ניהול תכנים דיגיטליים ( כגון כליקיט- תוכנה לניהול תכנים של רשת אורט), עיבוד החומרים וצבירתם לאתר באמצעות מערכת כליקיט או מערכת ניהול תכנים דומה ( כגון מערכת ניהול התוכן בפורטל הרצליה)  
שלב ב': הכנסת מערכת של בלוגים לכתיבת תכנים ע"י המורים , שילוב של רשת חברתית בחיי ביה"ס ( שילוב טכנולוגיות טכנולוגיית WEB 2.0) .
 עוד בסקירה על הבעייתיות של אתר האינטרנט הבית ספרי המחפש את זהותו.
שלבי התפתחות אתרי אינטרנט בבתי הספר – מערך שיעור
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya