שלבי הכניסה להוראה – סקירת מידע אינטגרטיבית 2012

הכניסה לתפקיד של מורים מתחילים ממשיכה להעסיק בעלי עניין רבים בעולם ההוראה בשל החשיבות שלה לבניית המורה ופיתוח הקריירה שלו. בעוד שהצורך בבניית תכניות כניסה לתפקיד ברור, התכניות הקיימות אינן אחידות.

בסקירה זו מוצג מידע מועיל ממודלים של תכניות כניסה מהארץ ומן העולם, היבטים ייחודיים במודלים הקשורים לרוח התקופה ומגוון התנסויות ורשמים מגורמי המפתח כגון: המורים החדשים, צוותי הוראה, צוותים תומכים וגורמי מדיניות אחרים.

בסקירה מובאות גם תובנות מהתנסויות מהשטח בישראל ובמדינות העולם המתקדמות .

קישור לסקירת המידע: שלבי הכניסה להוראה  ( מאגר השאילתות של מרכז המידע במכון מופ"ת)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya