שלבי ההתמודדות של מורים עם תכנית לימודים חדשנית במתמטיקה בחט"ב – מחקר בארה"ב

מקור:
 
"Innovative Curricula: Catalysts for Reform in Mathematics Teacher Education" Action in Teacher Education, v26 n4 pp20-36
 
מחקר שבחן את ההשלכות של יישום רפורמה במתמטיקה בחטיבות ביניים בארה"ב.שלבי ההתמודדות של מורים עם תכנית לימודים חדשנית במתמטיקה בחט"ב נחקרו במשך 4 שנים בארה"ב. אוכלוסיית המחקר כללה 131 מורים למתמטיקה שנדרשו ליישם את תכנית הלימודים החדשנית. שאלות המחקר היו באיזו מידה ההתמודדות של המורים השפיעה על ידע התוכן שלהם במתמטיקה, חשיבתם על הדרך שבה ילדים לומדים מתמטיקה ואסטרטגיות ההוראה שלהם. הממצאים התבססו על ראיונות עומק, תצפיות, עבודות תלמידים שנאספו במשך 4 שנים. ממצאי המחקר מלמדים על כך כי היישום של תכנית לימודים חדשנית במתמטיקה תורם באופן משמעותי למומחיות ולידע של המורים בתחום התוכן המקצועי וגם בתחום אסטרטגיות ההוראה הפדגוגיות.
  
באותו הקשר יש לציין מחקר מעניין נוסף על הדילמות של מורה למתמטיקה בחטיבת ביניים המתמודדת עם יישום של תכנית לימודים חדשנית. מאמר מעניין על ההשלכות של ההתפתחות המקצועית, הדילמות והקשר עם עמיתים.
 

Margaret SchwanSmith. "Balancing Old and New: AnExperienced Middle School Teacher's Learning in the Context of MathematicsInstructional Reform, The Elementary School Journal, Vol. 100, No. 4, Special Issue: Mathematics (Mar., 2000), pp. 351-375


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  האם יש לכם את המאמר השלם? איך אפשר להשיגו (לא דרך ספרייה)בתודה

  פורסמה ב 23/10/2007 ע״י זקלין אגם

  את המאמר המלא יש לרכוש או להזמין דרך ספריית המכללה/אוניברסיטה.

  פורסמה ב 23/10/2007 ע״י פורטל מסע

  אני אשמח לקבל את המאמר הזה שלבי ההתמודדות של מורים עם תכנית לימודים חדשנית במתמטיקה בחט"ב – מחקר בארה"במחבר: Jeffrey Frykholm מקור: "Innovative Curricula: Catalysts for Reform in Mathematics Teacher Education" Action in Teacher Education, v26 n4 pp20-36 לעבודת התיזה שלי.האם ניתן לשלוח אלי או שדרוש תשלום כלשהוא עבור המאמר.תודה רונן

  פורסמה ב 26/02/2014 ע״י רונן אבהר
  מה דעתך?
yyya