שיתופון: שיתוף ושימוש חוזר בפדגוגיה שיתופית מקוונת

מקוריום עיון, "הוראה מתוקשבת בקמפוס", מפגש 2,  אוניברסיטת חיפה.

 מערכת שמטרתה לאפשר יצירה, יישום, ושימוש חוזר של פעילויות שיתופיות א-סינכרוניות, כמו גם שיתוף תוצרים (פדגוגיה) בין מורים בכל תחומי התוכן והרמות. מערכת חדשנית זו יש בה כדי ליצור סביבה הוראה – למידה מתוקשבת חדשנית המבוססת על תבניות פעילויות מקוונות, בניית מאגר משותף, בחירה, דרוג, מיון והערכת פריטים, הערכת עמיתים, הערכת תוצרי עמיתים, הפקת תוצר משותף (כמו WIKI) חקר ופתרון בעיות בקבוצות (לדוגמא, JIGSAW), פעילויות שרשרת למיניהן. הסביבה מעוצבת ומתפקדת בהתאם לצרכי הפעילות. כל מה שאפשרי – מתבצע אוטומאטית. פעילות ניתנת לשכפול, התאמה ושימוש חוזר. אפשר לצפות בפעילויות של כל המורים, לשכפל, להתאים, להשתמש. ניתן לייצור תבניות חדשות (מאבני בנין).

מנשק המורה – האפשרויות
פעילות חדשה – יצירת תבנית חדשה (מאבני בניין)
תבנית פעילות – תבניות מוכנות מסוגים שונים ללא תוכן עם המלצות להתאמה ולשימוש.
הפעילות שלי- ריכוז הפעילויות האישיות של המורה לעריכה, שיכפול, הפעלה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya