שיתוף פעולה בלמידה מקוונת: מחקר שעושה שימוש במסגרת עבודה גמישה עבור למידה מקוונת

Vandenhouten, C.; Gallagher-Lepak, S.; Reilly, J.; Ralston-Berg, P." Collaboration in E-Learning: A Study Using the Flexible E-Learning Framework", Online Learning, 2014, Vol. 10 Issue 3, p1-14.

מאמר זה מתאר את תוצאותיו של סקר שנערך בקרב חברי סגל והתבסס על "מסגרת עבודה גמישה עבור למידה מקוונת". המחברים פיתחו סקר שיבחן את התפיסות של חברי הסגל לגבי הממדים של למידה מקוונת.

המחברים סקרו 45 חברי סגל ממספר קמפוסים מהמערב התיכון (ארה"ב) שהשתתפו בתכנית של התפתחות מקצועית של למידה מקוונת במשך שנה אחת.

הפריטים שקושרו לממד של למידה מקוונת ואמורים להיות נידונים במהלך ועידת וידאו חודשית הופצו לפני מפגשי הוידאו החודשיים כדי להעריך את ההבנה של אנשי הסגל לגבי הממדים של למידה מקוונת.

הפרויקט תוכנן לטפח הבנה עמוקה של הממדים של למידה מקוונת, ושל התפקידים והפעילויות השיתופיים ההכרחיים ללמידה מקוונת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya