שיתוף פעולה בין מורים: 30 שנות מחקר על האופי, הצורה, המגבלות והתוצאות

Hargreaves, A. (2019). Teacher collaboration: 30 years of research on its nature, forms, limitations and effects. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 25, 5, 603 - 618

המאמר סוקר 30 שנות עבודה מחקרית בנושא שיתופי פעולה בין מורים בארצות הברית, בריטניה וקנדה ומתייחס לדרכים, למאמצים ולשגיאות המאפיינות שיתופי פעולה בין מורים. מצד אחד, נמצא שיחסים קולגיאליים מובילים לתפקוד טוב יותר של מורים ובטווח הארוך לשיפור הישגי תלמידים ומוטיבציה של מורים. מצד שני, נטען כי מורים חוששים מהערכות חיצוניות ונמנעים משיתופי פעולה.

עולה כי קובעי המדיניות אינם מעודדים ומתירים זמנים לשיתופי פעולה. במקום זאת, הם משתמשים בשיתופי פעולה בין מורים ככלי אדמיניסטרטיבי להכפפת חוקים ולהשגת מטרות קצרות-טווח, מאלצים את המורים לעבוד באופן אינדיבידואלי ונמנעים מלהשקיע בתמיכת עמיתים. לאור הממצא ששיתוף פעולה בין מורים עשוי לשפר את הישגי התלמידים ולהפחית את הימנעותם של מורים משינויים, הוצע להשיק קהילות למידה מקצועיות, חקירת עמיתים, פעילויות משותפות, צוותי מידע, רשת בית ספרית, שיפוט עמיתים ועוד.

לקריאה נוספת

פיתוח מקצועי של מורים באמצעות מורים מובילים – סקירת מידע

גישור על הפער: מורים המשתפים פעולה ביניהם כדי ליישם למידה שיתופית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya