שיתוף ידע בקבוצות: השפעות המשימה הקבוצה והתקשורת

מקור: כנס חוקרי אינטרנט , מכון נטווי'ון , אוניברסיטת תל אביב , מרץ 2006 . 
קרדיט : ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לניהול, מנחה: פרופ' שיזף רפאלי

ראו מצגת מצורפת בסרגל מצד ימין

קרדיט: ד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת חיפה, בית הספר לניהול,  מנחה: פרופ' שיזף רפאלי

חיבור זה בודק את השיתוף בידע בקבוצות קטנות. העבודה נשענת על מספר תיאוריות בתחומי מערכות המידע ובתחומים חברתיים אשר שולבו למודל אחד מורחב. מודל זה הוא בסיס לסדרת הניסויים אשר יש לעשות כדי להשלים אותו כדי לבחון את המודל בחרנו להשתמש בשתי שיטות מחקר, האחת ניסוי על-ידי משחק הדמיה והשנייה תצפית בלתי מתערבת.

משחק ההדמיה הוא משחק הבירה. משחק זה הוא אינטראקציה קבוצתית בין ארבעת חברי הקבוצה: עליהם להתמודד עם מערכת להפצת מוצרים. מחשבנו את המשחק והפכנו אותו למשחק ברשת האינטרנט. במהלך המחקר שדרגנו את המשחק לטכנולוגיית Dot-Net.

על בסיס המודל עשינו ארבעה מחקרים ובדקנו את השיתוף בידע ואת השפעות המבנה עליו. שני המחקרים הראשונים מתנהלים באמצעות משחק החוליה, והם בודקים את המבנה בשרשראות תספוקת ואת דרכי ההתמודדות של השחקנים עם הבעיות שמבנה זה יוצר בשיתוף הידע ובניהול השרשרת. שני המחקרים האחרונים מנתחים תופעות המתרחשות בקרב סטודנטים וצוותי ההוראה בקבוצות דיון בקורסים אקדמיים. מרחבי הדיון נבחנו כדי להתאימם למודלים מוכרים של רשתות נטולות קנה מידה ושל רשתות עולם קטן. המחקר האחרון דן בהבדלים שבין תכנון מובנה של האינטראקציה בקבוצה - הרמה של הבנת הידע והמבנה החברתי הנוצר בקבוצה – לבין קבוצות שאין בהן תכנון מובנה, קבוצות שפועלות בצורה חופשית.

בעקבות עבודה זו נמצאו השפעות רבות שיש למבנה על השיתוף במידע: מצאנו אישוש אמפירי לחשיבות של השיתוף בידע בקבוצה המנהלת שרשרת תספוקת; מצאנו שכאשר אין מחלקים תפקידי תקשורת בין חברי הקבוצה, חברי הקבוצה עושים את החלוקה בעצמם ומייעלים מאוד את השרשרת. כאשר כופים על הקבוצה מבנה, משפיעים על אופי התקשורת ועל חלוקת הכוח והריכוזיות בקבוצה. כוח וריכוזיות משפיעים ישירות על מידת השיתוף בידע. נמצא כי המבנה משפיע על דרכי התקשורת ודרכי התקשורת קובעות את המבנה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya