שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי

מקור וקרדיט:
חנה שחר , נגה מגן-נגר. "שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי, עיונים במינהל ובארגון החינוך, גיליון מס' 31 , תש"ע.  ע"ע 243-269.
 
לאור המגמה  להנהיג אוטונומיה ניהולית בבתי ספר, חשוב לבדוק מה משמעותה של האוטונומיה, והאם על פי תפיסות המורים אכן חל שינוי בדפוסי הניהול של בתי הספר בניהול עצמי לעומת בתי ספר שאינם בניהול עצמי. במחקר הנוכחי  נבדקו אחד עשר בתי יסודיים , מהם שישה שהוגדרו על ידי משרד החינוך כבתי ספר בניהול עצמי, ובהם נדגמו 89 מורים. בחמשת בתי הספר האחרים נדגמו 69 מורים.
 שאלות המחקר בדקו: א. את ההבדלים בין בתי ספר עם וללא ניהול עצמי בתפיסת המורים את סגנון הניהול בבית ספרם, את תחושת האוטונומיה שלהם ואת שביעות רצונם מן העבודה בבית הספר, ב. את מקומם של משתני רקע של בית הספר והמורים בהסבר תחושת האוטונומיה ושביעות הרצון של המורים, ג. את עוצמת הקשרים בין מידת השיתוף של מורים בקבלת החלטות , סגנון השיתוף ותחומי השיתוף, לבין תחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים. 
מן הממצאים עולה כי בבתי ספר בניהול עצמי תפסו המורים את גורמי האוטונומיה ושביעות הרצון כשונים מאלו שנתפסו על ידי המורים בבתי הספר ללא ניהול עצמי. כמו כן , נקשרו תפיסת האוטונומיה ושביעות הרצון של המורים בבתי הספר בניהול עצמי באופן הדוק לסגנון הניהול, בעוד שלא נתגלה קשר כזה בבתי ספר ללא ניהול עצמי.

  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  רציתי לשאול אני אמורה להגיש עבודה בנושא : "מצוינות ניהולית בחינוך והובלת צוות." האם שאלת המחקר שלי יכולה להיות:, האם יש קשר בין סגנון ניהול להובלת צוות למצוינות? אשמח לקבל מקורות לפיתוח העבודה .

  פורסמה ב 28/05/2014 ע״י איילת חן

  רציתי לדעת איך יש אפשרות לקבל השאלון שנעשה, האם יש אפשרות שתשלחו לי השאלוןכי צריכה להשתמש בו בעבודת הגמר לתואר שני במגזר הערבי

  פורסמה ב 27/02/2015 ע״י סאהרה עאסלה

  שלום ברצוני לעיין בשאלון האם יש אפשרות לשלוח לי בבקשההינני סטודנטית לתואר שני עבודת הגמר שלי על ניהול עצמי ושביעות רצון המורים בניהול עצמי

  פורסמה ב 28/11/2017 ע״י אילנה

  אילנה שלום,נא בדקי בכתב העת. השאלון בנספח למאמר.בהצלחה, נגה

  פורסמה ב 28/11/2017 ע״י נגה מגן-נגר

  תודה על היענותך המקצועית.שאלה נוספת ברשותך.איפה ניתן להשיג את כתב העת?

  פורסמה ב 04/12/2017 ע״י אילנה
  מה דעתך?
yyya