שיפור תכנית הלימודים האוסטרלית להכשרת מורים לגיל הרך לגבי ילדים צעירים מאוד

Garvis, Susanne; Lemon, Narelle. "Enhancing the Australian early childhood teacher education curriculum about very young children", Early Child Development & Care, Apr2015, Vol. 185 Issue 4, p549-563.

המחקר מראה שהטיפול והחינוך של תינוקות ופעוטות הוא תחום שאיננו מיוצג דיו בהכשרת מורים לגיל הרך.

זהו גם המקרה באוסטרליה, כלומר לסטודנטים להוראה יש הזדמנויות מעטות ללמוד לגבי תינוקות ופעוטות ועל כן נוטה להיות ידע מוגבל מבחינה תיאורטית ומעשית לגבי ינקות ולגבי התפתחות מוקדמת.

הפרויקט שעליו מדווח במאמר זה כוון לצורך זה על ידי מתן משאב למידה מקוון, המכונה U3Vid, למורי מורים לגיל הרך ולסטודנטים להוראה לצורך השגת ידע והתנסות בחינוך ובטיפול בילדים צעירים מאוד.

באופן כללי, האתר U3Vid מוכח כמשאב מקוון אפקטיבי עבור הכשרת המורים האוסטרלית לגיל הרך לצורך הבנת הפדגוגיה ותכנית הלימודים המקושרות לילדים בגילאי ינקות ועד שלוש שנים.

מאמר זה מדווח על הממצאים מהפרויקט על הפרספקטיבות של סטודנטים להוראה לגבי שילוב של למידה מקוונת תוך התמקדות בילדים צעירים מאוד.

הממצאים מהסקר המקוון מספקים תובנות חשובות לגבי ההתאמה של למידה מקוונת בהכשרת מורים לגיל הרך כדרך המערבת פרקטיקה רפלקטיבית כדי להיאבק בפערים בהכשרת מורים לגיל הרך לגבי תינוקות ופעוטות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya