שיפור היכולות לתכנון מערכי שיעור של מתכשרים להוראה באמצעות שיפוט עמיתים בסביבת ויקי

Salajan, Florin D.; Nyachwaya, James M.; Hoffman, Jeanette G.; Hill, Brent D.. Improving Teacher Candidates' Lesson Planning Competencies Through Peer Review in a Wiki Environment. Teacher Educator, Jul-Sep2016, Vol. 51 Issue 3, p185-210.

מאמר זה בוחן את היישום של פלטפורמה מסוג ויקי (wiki) לצורך תכנון שיעור עבור מתכשרים להוראה בקורס לשיטות הוראה כללי לתואר ראשון, בתכנית להכשרת המורים באוניברסיטה במערב התיכון של ארה"ב. המחקר משתמש בתוצאות של שני מערכים נפרדים של ניתוח הכוללים 159 משתתפים.

מתכשרים להוראה בקורס זה נדרשו לפרסם את חמשת מערכי השיעור הראשונים של יחידות ההוראה שלהם לאתר הוויקי של הקורס. כל מתכשר להוראה נדרש לנתח מספר מערכי שיעור של חבריו לכיתה ולספק משוב קונסטרוקטיבי אשר מחברי השיעור יוכלו לשלב בשיפור יחידות ההוראה שלהם.

המשמעות של תרגיל זה הייתה ליצור תחושה של גישה קונסטרוקטיבית לתכנון שיעור ולעודד מתכשרים להוראה לחשוב על עמיתיהם כעל משאבים שאליהם הם יכולים לפנות לקבלת עצה בתהליך של תכנון מערכי שיעור בקהילת מעשה בחינוך, הכול תוך הסתייעות בגמישות של המאפיינים השיתופיים של הוויקי.

התוצאות מראות שהמתכשרים להוראה שיפרו את הביצועים שלהם בתכנון שיעור על ידי שילוב המשוב שקיבלו משיפוט העמיתים בסביבת הוויקי. בנוסף, השימוש בשיפוט עמיתים ותכנון שיעור באמצעות ויקי השפיע על כוונתם של רוב המתכשרים להוראה להשתמש בטכנולוגיה בפורמט כלשהו בפרקטיקות ההוראה העתידיות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה שיתופית ושימוש בוויקי בהשכלה הגבוהה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya