שיפור הוראת המתמטיקה דרך חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה: מודל תיאורטי והמקרה הצפון-אמריקאי

Catherine Lewis, Rebecca Perry and Jacqueline Hurd.  " Improving mathematics instruction through lesson study: a theoretical model and North American case", Journal of Mathematics Teacher Education, 2011, Volume 12, Number 4.

מאמר זה מציג מודל תיאורטי של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה, גישה לשיפור הלמידה שמקורה ביפן. המודל התיאורטי כולל ארבעה מאפיינים של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה (חקירה, תכנון, לימוד לגבי המחקר ורפלקציה) ושלושה נתיבים שבאמצעותם חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה משפר את ההוראה: שינויים בידע ובאמונות של המורים; שינויים בקהילה המקצועית; ושינויים במשאבים של הוראה ולמידה. לכן המודל מציע שפיתוח הידע והקהילה המקצועית של המורים (לא רק מערכי שיעור להוראה משופרים ) הם מכניזמים לשיפור למידה בתוך חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה.

נעשה שימוש במודל התיאורטי כדי לבחון את "שביל הניתן לביקורת" (auditable trail") של הנתונים ממקרה של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה מצפון אמריקה, המניב הוכחה לכך שעבודה של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה השפיעה על כל אחד משלושת הנתיבים.

המחברות טוענות שהמקרה מספק "הוכחה קיימת" לאפקטיביות הפוטנציאלית של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה גם מחוץ ליפן.
המגבלות של חקר המקרה נידונות, כולל (1) טבעם של הנתונים הזמינים מ"שביל הניתן לביקורת" (auditable trail") ו-(2) יכולת ההכללה למאמצים נוספים של חקר ופיתוח מערכי שיעור להוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם :

שיפור ההוראה באמצעות המודל היפאני של חקר מערך שיעור שיתופי

העמקת ידע דיסציפלינארי של מורים בארה"ב: השתלמויות מבוססות חקר מערך השיעור היפאני

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya