שיפור האיכות של קורסים מתוקשבים באמצעות הערכת עמיתים

מאת: Len Bogle
מקור וקרדיט :
 
Len Bogle, Vickie Cook, Scott Day, and Karen Swan. " Blended Program Development: Applying the Quality Matters and Community of Inquiry Frameworks to Ensure High Quality Design and Implementation"   Journal of the Research Center for educational technology, JRCET ,  Vol. 5, No. 2 (2009, Summer) .
 
 
המאמר הנוכחי מתאר תהליך שיטתי של הערכת עמיתים מלווה בקרת איכות של קורס מתוקשב (משולב).  תהליך הערכת העמיתים של הקורסים המבוססים על המודל המושגי של קהילת חקר נועד ביסודו של דבר לשפר את התכנון של קורסים מתוקשבים משולבים פנים אל פנים עם מפגשים מתוקשבים (Blended ). שיטת הערכת העמיתים המלווה בקרת איכות של הקורסים מופעלת בהצלחה כמה שנים ביחידות ובמוסדות של אוניברסיטת מרילנד בארה"ב והצליחה לשפר את רמת תכנון  וההפעלה של הקורסים  המתוקשבים שם. הסטנדרטים להערכה ולבקרת איכות שהתגבשו שם משמשים כיום אוניברסיטאות נוספות בארה"ב ובקנדה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya