שיפור אחוזי סיום מסלול בחינוך מבוגרים באמצעות אחריות חברתית

Wahlgren, B., Mariager-Anderson, K. (2017). Improving completion rates in adult education through social responsibility. Adult Learning, 28 (1), 20-26

המחקר בוחן אילו פעולות יכולות לסייע בהורדת שיעורי נשירה של סטודנטים במכללות. נמצא שתכניות הדרכה למורים ופעילויות לשיתוף מידע בין מורים יכולות לסייע בכך. עוד נמצא שעצם הגדרת הפחתת אחוזי הנשירה כמטרה בעלת חשיבות עליונה על ידי המורים והמכללות סייעה בהשגת המטרה. 

המחקר בוחן את השפעתו של פרויקט שנערך בדנמרק, אשר נועד להקטין את שיעורי הנשירה והיעדרות במערכת החינוך למבוגרים באמצעות שיפור יכולות המורים. תכניות ההדרכה נועדו לשפר יכולות של יצירת קשרים בינאישיים עם הסטודנטים, תחת ההנחה ששיפור היחסים יוביל למניעת נשירה. ההדרכה כללה מספר קורסים ומפגשי אימון שהתמקדו בשני נושאים מרכזיים: יכולותיהם ואופיים השונים של הסטודנטים, ונושא ניהול הכיתה, בו הושם דגש על יצירת קשר וניהול עימותים. במחקר השתתפו 20 מורים מכל מכללה מ-9 מכללות שונות. 5 מכללות השתתפו בפרויקט עצמו ו-4 מכללות שימשו כקבוצת ביקורת. ההדרכה נמשכה כ-5 ימי עבודה והתפרשה על פני 10 חודשים.

המחקר בוצע באמצעות מתודה משולבת: החלק האיכותני כלל ראיונות וקריאת רשמים שנכתבו על ידי המורים אודות התרשמויותיהם מתכנית ההדרכה ויישום הידע בכיתה. החלק הכמותני כלל מדידת התפתחות שעורי הנשירה והיעדרות סטודנטים במהלך תקופה של 5 שנים. אחריות חברתית הוגדרה במחקר כיצירת סביבת למידה יותר אישית, מקום בו הסטודנטים והמורים יוכלו להכיר אחד את השני לא רק כתלמידים ומורים אלא גם כאנשים.

המחקר האיכותני העלה שני ממצאים עיקריים: הראשון הוא שישנו צורך באוצר מילים חדש ובניסוח מחודש של התרשמות המורה מהתלמיד. למשל, אם סטודנט אינו משתתף בדיון הכיתתי, ניתן לנסח זאת כחשש מדיבור בפומבי ולא כעצלנות. פתרון אפשרי לכך הוא הגדלת תחושת הסולידריות בין התלמידים שמטרתה להקל על אותו סטודנט להביע את עצמו בחופשיות. הממצא השני שעלה הוא שישנו צורך בגישה הוליסטית יותר. למשל, הענקת יחס אישי שיכול להתבטא בזכירת שמות התלמידים ושימת לב אם הם נכחו בשיעור או הענקת תחושה שלנוכחות הסטודנטים ישנה ערך לא רק עבורם אלא גם עבור חבריהם לכיתה. זאת משום שהענקת יחס אישי מובילה לסיכויי נשירה נמוכים יותר. בפן הכמותני, נמצא שבחמשת המכללות שהשתתפו בתכניות ההדרכה הייתה ירידה משמעותית בשיעורי נשירת הסטודנטים ביחס לשיעורי הנשירה שנמדדו בקבוצת הביקורת. בנוסף, העידו המורים על כך שלצד הפעולות שהם נקטו למניעת נשירה, עצם החלטת המוסד בו לימדו להגדיר מניעת נשירה כמטרה חשובה סייעה להורדת מספר הנושרים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

תרומתן של איכות ההוראה ושביעות הרצון מבית הספר למידת הסיכון לנשירת תלמידים בבתי ספר ניסוייים ורגילים: ניתוח רב־רמתי

מ"נשירה סמויה" ל"נשירה גלויה" ומה שביניהם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya