שיעור המסיימים את הקורס – נתיב מוטעה למדידת איכות הקורס?

Alastair Creelman , Linda Reneland-Forsman, "Completion Rates – A False Trail to Measuring Course Quality?: Let’s Call in the HEROEs Instead" , Department of Pedagogy, Linnaeus University, 391 82 Kalmar, Sweden


סטטיסטיקות משמשות לעתים קרובות כדי לחשוף הבדלים משמעותיים בין חינוך מקוון לבין חינוך פנים אל פנים בקמפוס. קיומם של קורסים מקוונים עם שיעור מסיימים נמוך משמש לעתים קרובות כדי להצדיק את הנחיתות הטבועה בחינוך המקוון בהשוואה להוראה המסורתית בכיתה.

במחקר הנוכחי, המחברים ביצעו שלושה ניתוחים קשורים היטב זה לזה של נתונים אמפיריים שנאספו באוניברסיטת Linnaeus במטרה להגיע להבנה טובה יותר של שיעורי המסיימים את הקורס.

הבדלים בשיעורי המסיימים חשפו שקיים הבדל ניכר בין הפקולטות מאשר בצורות הפיזור.

לקורסים בעלי שיעור המסיימים הגבוהים ביותר היו שלושה דברים משותפים: פורומים פעילים לדיון, מדיה משלימה ופעילויות שיתופיות.

המחברים מאמינים שהגיע הזמן לעבור מהמודלים התיאורטיים של למידה, שבהם למידה מבוססת רשת/למידה מרחוק/למידה מקוונת נראות כמדגישות פשוט את ההפרדה בין המורה לסטודנטים.

במקום זאת יש להתייחס לשיעור המסיימים הנמוך כאל העדר תובנה וכבוד לתוצאות של פרקטיקה פדגוגית מקוונת ולתנאים המקדימים שלה.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya