שיעורי בית בספרות: ללמוד אזרחות

 טלילה נשר

"מיתוס רחל" מנקודת מבט מגדרית ותהליך טיפולי ב"בדמי ימיה". משרד החינוך משלב תחומים שונים בלימודי הספרות כחלק מ"עידן שבירת הכלא הדיסיפלינאלי"


השינוי המתואר בכתבה בעיתון "הארץ" מהווה חלק ממגמה חדשה במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, שבלון הניסוי הראשון שלה הופרח באחרונה לאוויר במקצוע הספרות. עידן "שבירת הכלא הדיסיפלינאלי", מכנה זאת מפקח ומרכז מקצוע הספרות במשרד, הד"ר שלמה הרציג. לדבריו, המורים יבחרו מהחוברת את התכנים שהם ירצו ללמד, אבל "אנחנו צועדים בכיוון מסוים שבהדרגה נבסס אותו, מרחיבים מגמות מעניינות יותר בהוראה", הוא מסביר ל"הארץ". "זו שליחת זרועות לכיוונים שלרוב לא נוטים אליהם - כמו אזרחות, מגדר, ביבליותרפיה, אלה הניצנים הראשונים, שאינם פרויקט יחידני: זה חלק מתפיסה מערכתית שמובלת במזכירות הפדגוגית, שבאידאולוגיה שלה מציבה הוראה רב-תחומית כיעד".

הכתבה בעיתון "הארץ"

 ראה גם:

תכנית לימודים אינטרדיסציפלינרית: מושג שננטש?

לימודים בינתחומיים בתחומי הרוח והחברה בחטיבה העליונה: דגמים ורעיונות לחשיבה

הוראה בין-תחומית בבית הספר היסודי - מדוע ואיך?

אינטרטקסט, קריאה ופיתוח חשיבה    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya