שינוי תפיסות בדבר הכשרת מורים אפקטיבית: מסעו של מורה מורים חדש

Grierson, A. L. (2010). Changing conceptions of effective teacher education: The journey of a novice teacher educator, Studying Teacher Education, 6(1), 3-15.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

זהו מחקר עצמי של מורת מורים על התפתחותה המקצועית בתפקיד, תוך גילוי מתחים ואתגרים שניצבו בפניה (Bullough & Pinnegar, 2001). טענתה היא שמורי מורים, במיוחד אלה המלמדים במשרות חלקיות, זקוקים לתמיכה כדי ללמוד כיצד לגבש את תפיסת תפקידם ואת האמונות של המתכשרים על הוראה.

הוראה לשינוי תפיסות מעמידה את מורה המורים בפני דילמות, שכן עליהם ליצור סביבות למידה חיוביות ולהציג ידע חדש תוך אתגור המתכשרים להציב שאלות על תפיסותיהם הקיימות, לקדם את המסוגלות שלהם ולתמוך בהם כך שיראו את התפיסות החדשות כמובנות, סבירות ופוריות (Gregoire, 2003). אופטימיזציה של התנאים לשינוי עשויה לדרוש עבודה לקראת מטרות סותרות כמו הערכה תוך אתגור המתכשרים לחשוב מחדש הבנות שפותחו על בסיס התנסויות קודמות, תהליך יוצר מתחים בעבודת מורי המורים (Berry, 2007). נוסף למורכבויות של הוראה לשינוי תפיסתי, הוראה למתכשרים מכוונת אותם גם לחשוב ולפעול כמורים. על מורה המורים ללמד לתלמידיו תכנים ובו בזמן כיצד לחשוב רפלקטיבית, להגיב ולהסתגל למצבים הבלתי צפויים הנוצרים בכיתה. זוהי הוראה הדורשת ממורה המורים דיגום פדגוגיה של קבלת החלטות והוראה של תחום הדעת הפדגוגי עצמו (Loughran, 2006). לא פעם מורה המורים לומד בדרך של ניסוי וטעייה במה הכשרת מורי מורים מובחנת מהוראת כיתה, שכן זהו תפקיד שאין לקראתו על פי רוב הכשרה פורמלית ( Zeichner, 2005).

מהן תובנות החוקרת-מורת המורים?

הכניסה להכשרת מורים ובניית תוכנית הקורס חשפה בפני החוקרת את מה שלא הוכנה לקראתו עם הכניסה לתפקיד: (א) הבנות חלקיות בדבר הידע הנדרש למתכשרים להוראה, (ב) המורכבויות של פיתוח חשיבה רפלקטיבית, (ג) המורכבויות של הערכת חשיבה רפלקטיבית, (ד) התמיכה הנדרשת למורה מורים מתחיל.

תובנות אלה שנרכשו תוך ביצוע המחקר העצמי חיזקו את מודעות החוקרת לחשיבות שיש לכך שמורי מורים יחקרו את הידע, הערכים, האמונות והפרקטיקות שלהם. הכשרת מורים היא המקום שבו כל המתכשרים צריכים ללמוד לאתגר את אמונותיהם ותפיסותיהם העמוקות, שלעתים קרובות הן סמויות בעשייה אך רק לעתים רחוקות נחשפות, מעומתות ונבחנות באמת. קידום תהליך כזה מחייב אימוץ של גישה פדגוגית להכשרה לפיה מדובר בפיתוח מודעות תפיסתית ולפי הצורך גם שינוי. מחקר עצמי זה נעשה מתוך מטרה לעודד דיון פורה על פיתוח מקצועי של מורי מורים ובעיקר של הנכנסים לתפקיד.

ביבליוגרפיה

Berry, A. (2007). Reconceptualizing teacher educator knowledge as tensions: Exploring the tension between valuing and reconstructing experience, Studying Teacher Education, 6(1), 3-15.
Bullough, R.V., Jr., & Pinnegar, S. (2001). Guidelines for quality in autobiographical forms of self-study research, Educational Researcher, 30(3), 13-21/
Gregoire, M. (2003). Is it a challenge or a threat? A dual-process model of teachers' cognition and appraisal during conceptual change, Educational Psychology Review, 15(2), 147-179.
Loughran, J. (2006). Developing pedagogy of teacher education: Understanding, teaching and learning about teaching, London, Routledge.
Zeichner, K. (2005). Becoming a teacher educator: A personal narrative, Teaching and Teacher Education, 21(2), 117-124.

מה דעתך?

Berry, A. (2007). Reconceptualizing teacher educator knowledge as tensions: Exploring the tension between valuing and reconstructing experience, Studying Teacher Education, 6(1), 3-15. Bullough, R.V., Jr., & Pinnegar, S. (2001). Guidelines for quality in autobiographical forms of self-study research, Educational Researcher, 30(3), 13-21/ Gregoire, M. (2003). Is it a challenge or a threat? A dual-process model of teachers’ cognition and appraisal during conceptual change, Educational Psychology Review, 15(2), 147-179. Loughran, J. (2006). Developing pedagogy of teacher education: Understanding, teaching and learning about teaching, London, Routledge. Zeichner, K. (2005). Becoming a teacher educator: A personal narrative, Teaching and Teacher Education, 21(2), 117-124.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?