שינוי של פרקטיקות מורים תוך שימוש בטכנולוגיה ניידת בשילוב מחשבים (1:1) בכיתה: גישות פדגוגיות של למידה ניידת

Lindsay, Lucie. Transformation of teacher practice using mobile technology with one-to-one classes: M-learning pedagogical approaches. British Journal of Educational Technology. Sep2016, Vol. 47 Issue 5, p883-892.

הקליטה הגלובלית המהירה של טכנולוגיה ניידת משתקפת בבתי ספר חלוציים בניו זילנד. מורים בכיתות שבהן כל התלמידים משתמשים במכשירים ניידים נשאלו לגבי תדירות השימוש שלהם בפעילויות שונות של למידה ניידת והתבקשו לתאר את ההזדמנויות הפדגוגיות החדשות שהיא מציעה. נבחנו הגישות הפדגוגיות של המורים ללמידה ניידת ומידת השינוי שלהן.

מחקר זה מוצא שהשימוש העיקרי בטכנולוגיה ניידת הוא עבור הגברת למידה באמצעות פעילויות משימה וגישה למידע; אולם, הפקת תוכן חדשני גם היא נפוצה. ההזדמנויות לשינוי פדגוגי שמציעה למידה שיתופית מופיעות כמוגשמות באופן חלקי, אך הפוטנציאל ללמידה ממוצבת (situative learning) העושה שימוש במומחים ובהקשרים אותנטיים נראה כלא מוגשם ברובו.

בעת הזו, גישות פדגוגיות ברות-שינוי אינן רווחות על אף שחקר שיתופי וגישות ממוצבות עם הקשרים אותנטיים מקושרים לפיתוח חשיבה מסדר גבוה ולטיפוח מיומנויות ממוקדות עתידיות, שהם מוקד מרכזי עבור מחנכים. השימוש בטכנולוגיה ניידת בשילוב מחשבים (1:1) בכיתה היא פרקטיקה חינוכית חדשה בעלת פוטנציאל ניכר. מחקר זה מספק תמונה התורמת לבניית גוף העבודה ההכרחי לשינוי פדגוגיית הלמידה הניידת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

למידה בסביבות של מחשב נייד 1:1: ניתוח-על וסינתזה של מחקרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya