שינוי עמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים לגבי ילדים בעלי צרכים מיוחדים ושילובם בכיתות הרגילות

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27 , 2002 . Achva college of education ,Israel

שאלות המחקר:

המחקר בחן האם גיבוש עמדות חיוביות של סטודנטים כבר בשלב ההכשרה יקבע במידה רבה את התנהגותם כאשר יהיו הם מורים.

א. האם קיים קשר בין עמדותיהם של סטודנטים הלומדים במסלולים רגילים במכללה להכשרת מורים כלפי השילוב לבין לימודי קורסי מבוא על פי תכנית לימודים מוגדרת בנושאי החינוך המיוחד?

ב. האם קיימים משתנים נוספים הקשורים בעמדות חיוביות כלפי ילדים בעלי צרכים מיוחדים וכלפי שילובם בכיתה הרגילה?

ממצאים:

סטודנטים מקבוצת הניסוי שלמדו בעת ביצוע המחקר קורס מבוא לחינוך מיוחד, שינו את עמדותיהם כלפי הילד בעל הצרכים המיוחדים וכלפי שילובו במערכת החינוך הרגילה. 79% מקרב הסטודנטים שינו את גישתם בעקבות ההשתתפות בקורסים. 95.4% מהסטודנטים הביעו תחושה חיובית לגבי שילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה. 92% מהסטודנטים ציינו שהיו מוכנים לקבל ילד כזה לכיתתם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya