שינוי התמחות בהוראה מקוונת: ניתוח ביקורתי והשוואתי של הספרות לגבי היכולות והתפקידים של מורים להוראה מקוונת

מאת: Evrim Baran

Baran, Evrim; Correia, Ana-Paula; Thompson, Ann. " Transforming online teaching practice: critical analysis of the literature on the roles and competencies of online teachers", Distance Education; Nov2011, Vol. 32 Issue 3, p421-439.


סקירה זו מנסחת מאמר ביקורת לגבי חזון המונע לפי יכולת וסטנדרטים של הוראה מקוונת מפרספקטיבה של תיאוריית הלמידה הטרנספורמטיבית, כדי להציע חקירה חלופית להתפתחות המקצועית של מורים להוראה מקוונת כלומדים מבוגרים.

התוצאות מציינות שבעוד המחקר לגבי היכולות והתפקידים של המורה בהוראה מקוונת מנחה את ההתפתחות של התכניות להכשרת מורים, הוא לוקה בחסר במונחים של פנייה לנושאים של העצמת המורים להוראה מקוונת, קידום רפלקציה ביקורתית, ושילוב טכנולוגיה בחקירה הפדגוגית.

הפרספקטיבה החלופית שמוצעת מתייחסת למורים כאל לומדים מבוגרים שמשנים בהתמדה את המשמעות שלהם לגבי מבנים הקשורים להוראה מקוונת דרך תהליך מתמשך של פעולה ורפלקציה ביקורתית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

 Core Principles of Transformative Learning Theory - Mezirow & Others.

 

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?