שינוי האיכות של ההתמקצעות בהוראה באמצעות השימוש בטכנולוגיות חדשות של למידה מקוונת

MOGONEA, Florentin-Remus. "RESIZING THE QUALITY OF THE PROFESSIONALIZATION OF TEACHING THROUGH THE USAGE OF THE NEW E-LEARNING TECHNOLOGIES", eLearning & Software for Education, 2014, Issue 3, p296-302.

מאמר זה מדגים את מקומם של אמצעי למידה מקוונת בקורסים התחלתיים בהכשרת מורים.

ההתפתחות של הטכניקה ושל המדע סייעה להתפתחות המהירה של טכנולוגיות של למידה מקוונת, שנוצרו עבור תחומים אחרים של חינוך (חינוך מבוגרים, הכשרות המשך של קטגוריות מקצועיות שונות, כולל זו של מורים, פיתוח תוכנה לימודית עבור התלמידים, טכנולוגיות לשיקום ותמיכה עבור ילדים עם מוגבלויות) ופחות עבור קורסים התחלתיים בהכשרת המורים.

ניתן להשתמש בהצלחה במתקנים של למידה מקוונת לצורך עיצוב ופיתוח של מיומנויות מעשיות חינוכיות. טכנולוגיות אלה אינן מחליפות את ההוראה המסורתית "פנים מול פנים", אבל הן מהוות תוספת להוראה זו ומגבירות את היעילות שלה.

המחקר שנערך, מדגיש את החשיבות של טכנולוגיות אלה מפרספקטיבה כפולה: כלומר, מצד אחד העמדות של החונכים ושל חונכים לעתיד (המורים), ומצד שני, את ההנחות של הסטודנטים – המורים לעתיד.

שיעור ניכר מהסטודנטים חושב שהערך של האמצעים של הלמידה המקוונת (מפות, מילונים, אנציקלופדיות, משחקים לימודיים מקוונים, סימולציות, בלוגים, אתרים ועוד) הוא שהם מגבירים את העניין ואת האטרקטיביות של הקורסים ושל ההרצאות המעשיות, ומפחיתים את המאמץ של המורה בתהליך ההוראה ואת המאמץ של התלמידים בתהליך הלמידה.

המחברים מדגישים את הממדים החדשים של הוראה ולמידה פעילות ואינטראקטיביות, באמצעות הטכנולוגיה הוירטואלית: הסטודנטים יכולים בו-זמנית ללמוד כיצד ללמוד וללמוד כיצד ללמד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya