שינויים בתפקידו המוסרי של המורה

מאת: Dorit Alt

הספר החדש בעריכת פרופסור רוני ריינגולד וד"ר דורית אלט הוא אסופת מאמרים רצינית ומעמיקה על השינויים  הנדרשים בתפקידו המוסרי של המורה. פרקי הספר מדגישים את חשיבות תפקודו הפדגוגי של המורה לא רק כסוכן שינוי אלא בראש ובראשונה כסמכות מוסרית בתחומי החינוך בכלל והחינוך הדמוקרטי בפרט. כותבי המאמרים דנים בחשיבות הקניית ערכים, חשיבה מוסרית ויצירת סובלנות ע"י המורים במקביל להקניית תכנים וידע בביה"ס וביתר שאת. חלק מן המאמרים מדברים על תכנית לימודים ייחודית שיש לפתח, תכנית לימודים אתית. המאמרים עוסקים בנקיטת אומץ מוסרי ע"י מורים ואירועים התורמים לכך. חלק מהתפיסות המוצגות בספר צמחו על הקרקע של תיאוריית הקונסרקטיביזים בהוראה ובלמידה כיצירת מעורבות בלמידה בצורה פעילה .

Changes in Teachers’ Moral Role
From Passive Observers to Moral and

Democratic Leaders
Edited by
Dorit Alt
Kinneret College on the Sea of Galilee, Israel
and
Roni Reingold
Achva College of Education, Israel

SENSE PUBLISHERS
ROTTERDAM / BOSTON / TAIPEI
קישור

תוכן העניינים של הספר
........................................................................................................

AN INTRODUCTION
1. Current Changes in Teacher’s Role Definition. From Passive Observer
to Moral and Democratic Leader ........................................................................ 1
Dorit Alt and Roni Reingold

PART 1: TEACHERS’ AND STUDENTS’ CONCEPTS OF MORAL AND
DEMOCRATIC EDUCATION PERSPECTIVES

2. Just a Teacher or also a Moral Example?............................................................13
Cees Klaassen
3. Students’ Trends and Attitudes on Exam Cheating in Greek Primary
and Secondary School Settings...........................................................................31
Catherine Dimitriadou, Androniki Gakoudi, Anna Kalaitzidou-Leontaki
and Konstantinos Kousaridis
4. Teachers’ Perspectives about Participation at School.........................................45
Angela Gastager, Jean-Luc Patry and Andrea Wiedemair

PART 2: THE CURRICULUM DESIGN PERSPECTIVE
5. Voicing Oppressed Palestinian Women. Guidelines for Multicultural
Literature Curriculum..........................................................................................63
Lea Baratz and Roni Reingold
6. Social Literacy Curriculum. Education for Significant Democratic
Decision-Making through Integrative Study of Social Problems.......................73
Nir Ressissi
7. Schoolchildren’s and Adolescents’ Tolerance to Contradictions.
Towards Democratically Orientated Curriculum Design....................................81
Dimitris Pnevmatikos and Eirini Papadopoulou
8. Multicultural and Democratic Curriculum. History, Problems and
Related Metaphors...............................................................................................93
Nitza Schwabsky
9. Discovering Virtues with Children. An Experience for an Ethical
Curriculum........................................................................................................107

PART 3: THE INSTRUCTIONAL PERSPECTIVE: DEMOCRATIC
TEACHING METHODS
10. Constructivist Teaching Methods. Can it Promote Civic-
Democratic Participation among Adolescents?............................................121
Dorit Alt
11. Dialogical and Reflective Activities in the Classrooms to Improve
Moral Thinking.............................................................................................133
Diego Di Masi
12. Discussion-Based Teaching Methods Addressing Policy Issues
Related to Agricultural Biotechnology.........................................................147
Catherine N?pflin, Fritz Oser and Philipp Aerni
13. Procedural Justice in a Classroom where Teacher Implements
Differentiated Instruction..............................................................................155
Dimitris Pnevmatikos and Ioannis Trikkaliotis

PART 4: THE TEACHER EDUCATION PERSPECTIVE
14. Values and Knowledge Education. Experiences with Teacher
Trainings.......................................................................................................165
Sieglinde Weyringer, Jean-Luc Patry and Alfred Weinberger
15. Moral and Democratic Education in the Context of Science
Education. What are the Implications for Teacher Education?....................181
Jostein Saether
16. Educating Teachers’ Ethos...........................................................................201
Brigitte Latzko
למידע נוסף

 


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום,איך ניתן להשיג את הספר "שינויים בתפקידו המוסרי של המורה"?תודה

    פורסמה ב 06/05/2013 ע״י יוסי עזריה
    מה דעתך?
yyya