שינויים במערכת רישוי המורים במדינת ניו יורק

מקור:

New NYS Teacher Certification Regulations Take Effect February 2, 2004
Briefing Bulletin No. 02-06

השינויים העיקריים שנכנסו לתוקף לגבי רישוי מורים במדינת ניו יורק מתבטאים בהגדרת 3 רמות של רישוי מבחינת המורים:

רמה ראשונה: Initial

רמה שנייה: Transitional

רמה שלישית: Professional

במסמך מפורטות במלואן ההגדרות האופרטיביות המחודשות לגבי רישוי מורים במדינת ניו יורק.
השינויים תקפים לגבי אוכלוסיית יעד שהיקפה מעל מיליון מורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya