שינויים במניעים של סטודנטים להוראה והמשמעות של איכות התכניות להכשרת מורים

E.T. Canrinus, M. Fokkens-Bruinsma (2014). Changes in student teachers’ motives and the meaning of teacher education programme quality. European Journal of Teacher Education, Vol. 37, Iss. 3, pages 262-278.

מחקר זה מספק תובנות אודות השינויים האפשריים במניעיהם של 83 סטודנטים להוראה לגבי הפיכתם למורים, לגבי המחויבות המקצועית שלהם ולגבי המסוגלות העצמית שלהם לאחר שסיימו את לימודיהם בתכנית להכשרת מורים.

יתר על כן, המחקר פונה למידה שבה שינויים אלה קשורים לתפיסות של הסטודנטים את סביבת הלמידה שלהם – בייחוד, את התפיסות שלהם לגבי איכות ההוראה, המיומנויות הגנריות וההערכה.

הסטודנטים להוראה ענו על סקר בתחילת השנה שבה למדו בתכנית להכשרת מורים, ובסוף אותה שנה.

הסקר חשף שינויים משמעותיים במניעים שלהם ובמסוגלות העצמית שלהם לגבי המשימות בכיתה ודרך הקשר רחב יותר של בית הספר.

לא נצפה קשר בין שינוי זה לבין התפיסות של המורים את סביבת הלמידה שלהם.

במקום זאת, התפיסה של הסטודנטים להוראה את איכות ההוראה חזתה את ההערכות שלהם לגבי יכולתם ולגבי המסוגלות העצמית שלהם בהקשר של בית הספר ובסוף ההכשרה שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya