שימוש בקבוצה סגורה בפייסבוק כחלק מקורס מקוון

Sapargaliyev, Daniyar. "Using a Facebook closed-group as part of an online course", International Journal of Innovation & Learning, 2014, Vol. 16 Issue 3, p306-318.

מאמר זה מציג תוצאות סקר שנערך בקרב סטודנטים בינלאומיים המשתמשים בקבוצה סגורה בפייסבוק כחלק מקורס מקוון.

המחברים העבירו חומרי למידה של מפגש אחד מהקורס המקוון: "פיתוח החשיבה הביקורתית של המורים באמצעות תכנון חינוכי" באמצעות הפייסבוק ושילבו אותם בפלטפורמת Moodle. שתי קבוצות של סטודנטים למדו במהלך שני סמסטרים וששה מפגשים את החומרים של הקורס המקוון.

המחברים יצרו באופן ספציפי קבוצה סגורה בפייסבוק כדי לאפשר לסטודנטים גישה לקורס המקוון תוך שימוש הן במחשביהם האישיים והן במכשירים ניידים. לאחר סיום הקורס, המחברים ביקשו מ-20 הסטודנטים להעריך את השימוש בקבוצה סגורה בפייסבוק לצורך למידה.

הממצאים הראו שחלק מהסטודנטים ציינו ארגון לא מושלם של חומרי הקורס בפייסבוק. למרות זאת, רוב הסטודנטים ציינו את התפקיד החיובי שהיה לפייסבוק בהתפתחות של הקשרים ביניהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya