שימוש בפרויקט ויקיספר בקורס בבלשנות כדי לקדם הוראה ולמידת עמיתים

מאת: Lixun Wang

Wang, L. (2016). Employing Wikibook project in a linguistics course to promote peer teaching and learning. Education & Information Technologies, 21(2), 453-470.

הוראה ולמידת עמיתים הן גישות ממוקדות-לומד עם פוטנציאל גדול לקידום למידה אפקטיבית, וההתפתחות המהירה של טכנולוגיית וֵבּ 2.0‏‏‏ (Web 2.0) פתחה דלתות חדשות לקידום הוראה ולמידת עמיתים. במחקר זה, המחברים מתכוונים לבסס הוראה ולמידת עמיתים בקרב סטודנטים על ידי שימוש בפרויקט ויקיספר (Wikibook) בקורס "מבוא לבלשנות" במכון לחינוך בהונג קונג (Hong Kong Institute of Education).

הסטודנטים התבקשו לעבוד בקבוצות ולכתוב ספר אקדמי מקוון, וטכנולוגיית הוויקיספר מאפשרת לסטודנטים עריכה ותגובת עמיתים מקוונת זה על עבודתו של זה. אורגנו גם מפגשים של הוראת עמיתים בהתבסס על התוכן של הוויקיספר. כדי לקבוע את תפיסות הסטודנטים לגבי הוראה ולמידת עמיתים המתרחשות תוך כדי הקורס, נערכו שני סקרים וראיונות מעקב. הממצאים מציעים שפרויקט הוויקיספר הוא דרך אפקטיבית לקידום הוראה ולמידת עמיתים בהשכלה הגבוהה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שילוב תלקיט מקוון כחלק אינטגרלי בהכשרת המורים בהונג קונג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya