שימוש בפעילויות ויסות לשיפור כתיבה שיתופית בוויקי של סטודנטים לתואר ראשון

Cho, Moon-Heum; Lim, Seongmi. Using regulation activities to improve undergraduate collaborative writing on wikis. Innovations in Education & Teaching International, Feb2017, Vol. 54 Issue 1, p53-61.

אף על פי שאתרי ויקי (wiki) אומצו בהיקף נרחב כדי לתמוך בכתיבה שיתופית בכיתות סטודנטים לתואר ראשון, המרצים עדיין מודאגים לגבי רמת ההשתתפות של הסטודנטים.

המחברים השתמשו בתיאוריות של ויסות כדי לתכנן התערבויות בצורת פעילויות, ובחנו את השפעותיהן על כתיבה שיתופית בוויקי.

התוצאות מראות שעם ההתערבויות, ביטחון הסטודנטים לשימוש באסטרטגיות כתיבה עלה בצורה משמעותית וחרדה מפני כתיבה ירדה בצורה משמעותית.

ניתוח של קבצי יומן שנשמרו באתרי הוויקי הראה שסטודנטים רבים עסקו באופן פעיל בתהליך הכתיבה השיתופית בוויקי שלהם. ניתנות הצעות עבור מנחים ומפתחים חינוכיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

היבטים פדגוגיים של שילוב אתרי ויקי בהכשרת מורים ראשונית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya