שימוש בפייסבוק כתלקיט אלקטרוני להגברת ההתפתחות המקצועית של פרחי הוראה

Kabilan, M. K. (2016). Using Facebook as an e-portfolio in enhancing pre-service teachers’ professional development. Australasian Journal of Educational Technology, 32(1), 19-31.

מטרתו של מחקר זה היא לקבוע אם פייסבוק, כאשר הוא משמש כתלקיט (פורטפוליו) מקוון של מורה, יוכל לתרום באופן משמעותי להתפתחות מקצועית של פרחי ההוראה ובאילו דרכים התלקיט המקוון של המורה יוכל להיות משמעותי.

91 פרחי הוראה התבקשו לפתח תלקיט מקוון של מורה תוך שימוש בפייסבוק ולעסוק בפעילויות של למידה ושל התפתחות מקצועית במשך 14 שבועות. הנתונים נאספו תוך שימוש בשאלונים, שאלות פתוחות ודיווחים רפלקטיביים.

נמצא כי רבים מפרחי ההוראה הפיקו תועלת די משמעותית מבחינת התפתחותם כמורים לעתיד דרך חמשת היבטים הבאים: קהילת מעשה; זהות ולמידה מקצועית; מיומנויות רלוונטיות; משאבים; וביטחון.

קישור למאמר המלא

ראו גם:

פרספקטיבות של סטודנטים לגבי פיתוח ויישום של תלקיט מקוון: חקר מקרה בהשכלה הגבוהה הטייוואנית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya