שימוש בעייתי באינטרנט בקרב תלמידי בית הספר היסודי: שכיחות וגורמי סיכון

Wang T.H., Cheng H.Y. (2019). Problematic Internet use among elementary school students: prevalence and risk factors, Information, Communication & Society, 1-23

במאמר זה מוצגת גרסה חדשה לסולם (סקאלה) הבוחן שימוש בעייתי באינטרנט בקרב התלמידים הבוגרים בבית הספר היסודי, תלמידי כיתות ה'-ו'. הסולם מורכב מששה סולמות-משנה: ניהול זמן, שימוש כפייתי באינטרנט, השפעה על התאמת רגשות, השפעה בין-אישית ואקדמית, אינטראקציה חברתית מקוונת מועדפת והשפעה על חיי היומיום.

המחקר המוצג השתמש בסקר כדי להבין את הקשר בין הרקע של התלמידים לבין דפוסי השימוש שלהם באינטרנט והשימושים הבעייתיים ברשת. 775 תלמידי כיתות ה'-ו' מצפון טאיוואן נדגמו בשיטת הדגימה האקראית המרובדת. התוצאות שעלו מ-763 הסקרים שנמצאו תקפים, הצביעו על הגורמים הבאים כמשמעותיים ביותר: מגדר, עמדות ההורים כלפי השימוש באינטרנט, הזמן בו הנבדקים התחילו להשתמש באינטרנט לראשונה, מספר השעות בהן בילו ברשת במהלך השבוע, סוגי המכשירים המשמשים לשימוש באינטרנט, והעדפות הפעילות המקוונת.

בנים סובלים משימוש אינטרנט בעייתי יותר מאשר בנות. ההבדל המגדרי בא לידי ביטוי גם בכך שפעילויות אינטרנט שונות משפיעות אחרת על בנים ועל בנות, כלומר, הן מעוררות (מהוות טריגר) בדרכים שונות שימושים בעייתיים באינטרנט. תלמידים שהוריהם מאפשרים להם להשתמש באינטרנט ללא התערבות ופיקוח סובלים משימוש אינטרנט בעייתי יותר. אצל תלמידים שהחלו להשתמש באינטרנט לפני כניסתם לבית הספר היסודי, נמצא שימוש בעייתי יותר באינטרנט בעייתי יותר. ככל שתלמידים משתמשים באינטרנט יותר ויכולים להיכנס לאינטרנט באמצעות סוגים רבים יותר של מכשירים, הם נוטים להשתמש באינטרנט באופן בעייתי יותר.

מהמחקר עולה כי תלמידים המעדיפים להשתמש באינטרנט גם עבור זמן הפנאי והבילוי שלהם ומנהלים באמצעותו אינטראקציות חברתיות רבות, משתמשים באינטרנט שימוש בעייתי יותר מאשר סטודנטים שמעדיפים להגביל את הפעילות האינטרנטית שלהם לפעילויות למידה בלבד.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

דפוסי אינטראקציה חברתית בקורסים מתוקשבים

שימוש של ילדים באינטרנט למטרות חינוך, תקשורת והשתתפות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya