שימוש בעדשות תרבותיות לחקר אתגרים בבתי ספר רב-תרבותיים העומדים בפני מורים מתחילים ב" Teach First" : השתמעויות להכשרת מורים בעתיד

מאת: A Hramiak

Hramiak, A. (2014). Using a cultural lens to explore challenges and issues in culturally diverse schools for Teach First beginning teachers: Implications for future teacher training, Professional Development in Education, 40(1), 147-163.

מילות מפתח: הוראה, הכשרה, מורים מתחילים, רב-תרבותיות

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

רקע - המאמר בוחן אתגרים העומדים בפני מורים מתחילים  בשנת עבודתם הראשונה במסגרת Teach First  ( אנגליה) בבתי ספר רב-תרבותיים ומתאר חלק מהאסטרטגיות שהם נוקטים בהן כדי להתגבר על הקשיים. המאמר משתמש בעדשת התרבות הבורדיאנית המספקת רעיונות להכשרה טובה יותר של מורים לתפקוד במצבים כאלה בבתי הספר ומוסיפה לגוף ידע גדל והולך בתחום. המושג המרכזי הוא "הון תרבותי" שמשמעותו כאן הרקע התרבותי שכל תלמיד ומורה מביאים לכיתה. ההון התרבותי שיש למורים ולתלמידים הוא חלק ממערכת ערכית עמוקה המועברת מדור לדור ומושפעת ממעמד חברתי, מרקע אתני ומהשכלת הורים. כל אחד שואב מבסיס זה ויוצר משמעויות חדשות למה שמוצג בפניו בבית הספר , ויכול להיחשב כ"חלל של הבדלים בין מצבים או עמדות", אלה של המורה ואלה של התלמידים (Bourdieu, 1983).

המחקר בוחן מהם ההבדלים בהון התרבותי בין מורים, כאן מורים בשנת העבודה הראשונה, לבין תלמידיהם תוך שימוש במגוון שיטות איכותיות וכמותיות התמקדות בזוויות הראייה של מורים במהלך השנה. במחקר נבחנו שורשי משמעויות חדשות שנתנו המורים כדי להתייחס טוב/נכון יותר לתלמידיהם, וכן האסטרטגיות שהם פיתחו כדי לפתוח דלתות חדשות להם ולתלמידים. המפתח להבנה של השפעות תרבותיות על למידה הוא בהבנת ההתנסויות הייחודיות שמשפיעות על הדגמים התרבותיים המתפתחים (Rueda & Stillman, 2012).

שלוש תמות כלליות עלו מהנתונים:

א) אתגרים תרבותיים ואסטרטגיות התמודדות - יש עדויות לכך שהמורים המתחילים עומדים בפני אתגרים תרבותיים ומפתחים אסטרטגיות להתמודד עמם במהלך השנה.

ב) פער תרבותי קוריקולרי - בעיני המשתתפים הפער התרבותי שנתגלה אינו זה שבין הסגל לבין התלמידים אלא זה שבין תוכנית הלימודים לבין התלמידים המייצגים שונות רב-תרבותית.

ג) קשיים תרבותיים בית-ספריים - בעוד שהבדלים תרבותיים גרמו לקשיים מסוימים למורים הם הגיעו לכלל הבנה שלמרות שהם אינם יכולים לשנות את התרבות של בית-הספר והתלמידים ככלל הם כן יכולים להשפיע ולשנות בתוך הכיתה.

רב-תרבותיות והכשרת מורים - המדגם במחקר היה קטן מכדי להגיע להכללות במונחים של הכשרת מורים אולם לדעת הכותב הממצאים מצביעים על דרכים לקידום התנסות של מתכשרים המוצבים בבתי ספר רב-תרבותיים ומוסיפים לידע מחקר בתחום. בדומה למחקרים אחרים שחקרו צורות של הון בהתפתחות מורים (Baker-Doyle & Yoon, 2011) חשיבות מחקר זה היא בעדויות שהוא מציג בדבר ההסתגלות של מורים מתחילים בנסיבות מאתגרות, בדבר ההתעצבות של למידת המורה וההוראה שניתן לבוחנם מבעד לעדשת הרב-תרבותיות. הממצאים מוסיפים למחקר על כיתות רב-תרבותיות וכמחקרים אחרים כלל מרכיבים של הוראת כיתה כדי להדגים כיצד מורים מתחילים מבינים שונות תרבותית שבפניה הם ניצבים (McDonough, 2009).

אם חינוך הוא תהליך מורכב של התאמת תרבות לצורכי חבריה והתאמת החברים ודרכי הידע שלהם לצרכי התרבות (Bruner, 1996 ) כי אז הסיגול המתואר במחקר, גם אם מקומי, מראה כיצד ניתן לעשות זאת. חיוני להכשיר מורים לעבודה בבתי ספר ובכיתות רב-תרבותיים בדרכים שונות ובהן למשל:1. הכנסת מורים בעלי פוטנציאל איכותי מרקעים תרבותיים שונים לתרבות שהם עתידים ללמד בה וכך להרחיב את אופקיהם ואת אופקי התלמידים שלהם ( Eun, 2011, 2. ).

ראוי גם להציג בפני מתכשרים את הספרות המחקרית העוסקת בשונות תרבותית לפני ובמהלך ההתנסות המעשית והכניסה למקצוע כחלק מהלימודי כפי שכבר נטען (McDonough, 2009, Gay, 2010), 3. דרכים נוספות חשוב פיתוח בין-תרבותי של מתכשרים הן לימודים במדינות אחרות או בקהיליות שונות תרבותית ובתוכניות שמשפיעות חיובית על מודעות תרבותית של המשתתפים לפני הכניסה להוראה(Marx, 2011Sleeter, 2001).

*Teach First - ערוץ הכשרה מבוסס-העסקה שמטרתו לטפל בקיפוח חינוכי ע"י גיוס כוח אדם איכותי, באנגליה (Blandford, 2008). ערוץ הכשרה זה נועד למשוך אנשים שלא ראו בהוראה בחירה מקצועית ראשונה.

ביבליוגרפיה

Blandford, S. (2008). Teach first: from McKinney to the classroom, Perspectives in Education, 26(2), 95-104.
Bourdieu, P. (1983). The forms of capital, in: A.H. Halsey, et al., (Eds.), Education culture economy society, Oxford: Oxford University Press. 46-48.
Eun, B. (2011). A Vygotskian theory-based professional development: Implications for culturally diverse classrooms, Professional Development in Education, 37(3), 319-333.
Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity, Journal of Teacher Education, 61(1-2), 143-152.
Marx, H. (2011). Pleas mind the culture gap: Intercultural development during a teacher education study abroad program, Journal of Teacher Education, 62(1), 35-47.
McDonough, K. (2009). Pathways to critical consciousness: A 1st year teacher's engagement with issues of race and equity, Journal of Teacher Education, 60(5), 528-537.
Rueda, R., & Stillman, J. (2012). The 21st century teacher: A cultural perspective, Journal of Teacher Education, 63(4), 245-253.
Sleeter, C.E. (2001). Preparing teachers for culturally diverse school: Research and the overwhelming presence of whiteness, Journal of Teacher Education, 52(2), 94-106.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Blandford, S. (2008). Teach first: from McKinney to the classroom, Perspectives in Education, 26(2), 95-104. Bourdieu, P. (1983). The forms of capital, in: A.H. Halsey, et al., (Eds.), Education culture economy society, Oxford: Oxford University Press. 46-48. Eun, B. (2011). A Vygotskian theory-based professional development: Implications for culturally diverse classrooms, Professional Development in Education, 37(3), 319-333. Gay, G. (2010). Acting on beliefs in teacher education for cultural diversity, Journal of Teacher Education, 61(1-2), 143-152. Marx, H. (2011). Pleas mind the culture gap: Intercultural development during a teacher education study abroad program, Journal of Teacher Education, 62(1), 35-47. McDonough, K. (2009). Pathways to critical consciousness: A 1st year teacher’s engagement with issues of race and equity, Journal of Teacher Education, 60(5), 528-537. Rueda, R., & Stillman, J. (2012). The 21st century teacher: A cultural perspective, Journal of Teacher Education, 63(4), 245-253. Sleeter, C.E. (2001). Preparing teachers for culturally diverse school: Research and the overwhelming presence of whiteness, Journal of Teacher Education, 52(2), 94-106.

yyya